Pamela Breas informeert over “euthanasie”

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/06/2018 09:47 - Gewijzigd op 07/06/2018 09:54

Westland 07.06.2018 - De voormalige huisarts en SCEN-arts uit Monster Pamela Breas gaf woensdagavond 6 juni in gebouw OJOS voor leden van KBO-afdeling “Kas & Kust”

een lezing over euthanasie.

Met aandacht vernamen rond dertig geïnteresseerde senioren de huidige stand van zaken rond dit voor sommigen toch best beladen thema. Het uit de taboe-sfeer lichten van euthanasie is Pamela Breas op het lijf geschreven.

Met behulp van een powerpoint-presentatie schetste zij in duidelijke taal de wensen en mogelijkheden omtrent het levenseinde. Met name de rol van de huisarts én de rol van de neutrale SCEN-arts werden door haar helder verwoord. Termen als “palliatieve sedatie”, zelfeuthanasie, ondraaglijk lijden en terminale zorg werden nader verklaard en waar nodig gaf zij concrete voorbeelden uit haar praktijk als SCEN-arts.

Zij benadrukte dat het tijdig in gesprek gaan met de huisarts veel onduidelijkheid kan wegnemen. Euthanasie is een uiterste middel, dat alleen mag worden toegepast als er geen aanvaardbare oplossing voorhanden is om het lijden van de patiënt te verlichten.

Euthanasie is slechts één van de mogelijkheden rond het levenseinde.