Per 1 januari Rode Kruis Afdeling Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/01/2014 16:34 - Gewijzigd op 01/01/2014 16:40

Westland 01.01.2013 - Per 1 januari 2014 zijn de afdelingen Rode Kruis De Lier en Rode Kruis Westland West tot de afdeling Rode Kruis Westland gefuseerd.

Vanuit afdeling Delft, Wateringen en Kwintsheul worden de kernen Wateringen en Kwintsheul gevoegd bij deze nieuwe afdeling Westland. Er is hiermee één afdeling  voor de Gemeente Westland ontstaan. De reden van deze fusie is dat het goed is om per gemeente één Rode Kruis-afdeling te hebben. Dit geeft duidelijkheid in het overleg met de burgerlijke gemeente. Ook belangrijk is om  bestuurskracht te bundelen. Een andere belangrijk argument is dat de afdelingen Westland-West en De Lier al nauw met elkaar samenwerken. Zo alle activiteiten van beide afdelingen langsgelopen bleek het verstandig om te komen tot een fusie per 1 januari 2014.

Samenhangend met het van kracht worden van de veiligheidsregio Haaglanden is er overkoepelend aan de afdelingen een district Haaglanden geformeerd, eveneens per 1 januari 2014. Met deze veranderingen is het Rode Kruis toegerust op de huidige maatschappelijke situatie.

Vrijwilliger worden bij Rode Kruis Westland?

Wilt u ook vrijwilliger worden bij Rode Kruis bij afdeling Westland, hier zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt vrijwilliger worden bij de eerste hulp, waarbij u ook cursussen volgt en eerst hulp verleend bij bijvoorbeeld evenementen, u kunt in de sociale hulpverlening helpen of u kunt bijvoorbeeld collecte lopen tijdens de jaarlijkse collecteweek.

U kunt voor alles contact opnemen met Ria Schanssema, secretaris afdeling Westland, via telefoonnummer 0174-629223 of info@rodekruiswestland.nl.

Voor alle informatie kunt u ook terecht op de website http://www.rodekruisww.nl/, binnenkort www.rodekruiswestland.nl.