Persverklaring van Westland Verstandig en LEO 2.0

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/02/2013 21:56 - Gewijzigd op 13/02/2013 22:03

Westland 14.02.2013 - De besturen van de verenigingen Westland Verstandig en Lokaal en Onafhankelijk LEO 2.0 en hun fracties in de Raad hebben het voornemen om samen te gaan onder de naam “Westland Verstandig/LEO 2.0”.  

Tijdens de ledenvergaderingen op 7 maart 2013 zal aan de leden van de verenigingen gevraagd worden in te stemmen met dat voornemen. Daarna kan het samengaan worden uitgevoerd, ontstaat een Raadsfractie met zes zetels en wordt het aantal partijen in de Raad teruggebracht naar acht.

Westland Verstandig en LEO 2.0 zien een grote toegevoegde waarde in de krachtenbundeling. Beide partijen zijn zeer gedreven om de belangen van de inwoners, verenigingen en ondernemers van Westland te behartigen. Westland Verstandig/LEO 2.0 gaat dan ook verder onder het motto: “Burgerbelang vòòr Gemeentebelang”. Centraal staat waar we als Westlandse burgers naartoe willen, het belang van de Gemeente is daaraan dienstbaar en voorwaardenscheppend.

Door het samengaan zullen beide partijen hun idealen beter in en buiten de Raad kunnen realiseren. Ook de Raadsfractie met zes zetels zal nog beter in staat zijn om in positieve zin zich in te zetten voor zaken die ertoe doen.

De fractie zal geleid blijven worden door de huidige fractievoorzitter van Westland Verstandig. De fractievoorzitter van LEO 2.0 wordt vice-fractievoorzitter.
Namens de vereniging LEO 2.0 en namens de fractie LEO 2.0:

Leo Geubbels Leo Boekestijn

Namens de Vereniging Westland Verstandig:

Gerrit Zavaros, voorzitter

Namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens, fractievoorzitter