Peter Duijsens gekozen lijsttrekker WV/LEO 2.0

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/03/2013 11:45 - Gewijzigd op 08/03/2013 11:51

Westland 08.03.2013 - De Vereniging Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft in de drukbezochte ledenvergadering van 7 maart 2013 Peter Duijsens unaniem gekozen tot lijsttrekker van Westland Verstandig-LEO 2.0.  

Peter Duijsens voert dus de lijst van Westland Verstandig-LEO 2.0 aan voor de verkiezingen 2014. Het fractielid Leo Geubbels zal plaats nummer 2 op de kieslijst gaan innemen en Leo Boekestijn plaats nummer 5. De overige posities op de kieslijst zullen in de najaarsvergadering van de Vereniging Westland Verstandig-LEO 2.0 worden ingevuld.

Gerrit Zavaros, voorzitter van het bestuur van de vereniging Westland Verstandig-LEO 2.0

 

Verenigingen samen verder

De verenigingen van Westland Verstandig en LEO 2.0 hebben in hun zeer goed door de leden bezochte vergaderingen van 7 maart 2013 besloten om samen verder te gaan onder de naam Westland Verstandig-LEO 2.0.

Samen zijn we sterker met 6 zetels in de gemeenteraad. De fractie, waar Leo Geubbels en Leo Boekestijn in het vervolg deel van uit maken heet nu officieel
Westland Verstandig-LEO 2.0. Peter Duijsens blijft fractievoorzitter en Leo Geubbels wordt vicefractievoorzitter.

Samen willen we:

  1. De gemeenschap voorop stellen; Eerst draagvlak, dan besluiten. Burgerbelang vòòr gemeentebelang;
  2. Meer investeren in de samenleving;
  3. Stimuleren en investeren in ontwikkelingen en initiatieven op het terrein van kunst, cultuur, sport en sociaal-maatschappelijke activiteiten in alle elf kernen van Westland;
  4. Een forse verlaging van de uitgaven op de gemeentelijke organisatie; Minder kerntaken, een klein ambtelijk en bestuurlijk bekwaam apparaat;
  5. Planmatig schulden saneren, in plaats van ze verder op te laten lopen;
  6. Stoppen met nieuwbouw gemeentehuis, herwaarderen grote projecten, op een reële wijze risico’s waarderen;
  7. Duidelijke keuzes maken voor langere termijn;
  8. Direct echte problemen aanpakken;
  9. Geen megalomane plannen; de tering naar de nering zetten;
  10.  Een kwalitatief sterk gemeentebestuur in woorden én daden.

Tot slot een oproep:

Van het huidige gemeentebestuur van Westland verwachten wij een duidelijk signaal richting de inwoners van Westland door per direct te stoppen met het voornemen twee halve gemeentehuizen te bouwen. De inwoners van Westland willen het niet, het is niet nodig, onze schuldenlast loopt alleen maar hoger op en het is niet uit te leggen waarom het wel moet in deze tijd.

Peter Duijsens,          Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0

Leo Geubbels,           Vicefractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0