Petitie LeefbosWestland ook digitaal ondertekenen

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/08/2016 08:05 - Gewijzigd op 03/08/2016 12:05

Westland 03.08.2016 - Vanaf nu is het mogelijk om elk burgerinitiatief in Westland via de site www.petities.nl te ondertekenen,

mits initiatiefnemers daar een digitale petitie aanmaken. De gemeente heeft er een loket en kan controleren of de namen van ondertekenaars overeenkomen met inwoners.

Burgerinitiatief LeefbosWestland wil graag  dat Westland van een kale, in een groene leefbare gemeente verandert. Door meer en beter openbaar groen, parken en bossen wordt Westland dan aantrekkelijker om te wonen en werken. LeefbosWestland heeft hiervoor goede plannen. Veel Westlanders zijn het met hen eens, want Westlanders hebben slechts 25 vierkante meter openbaar groen per persoon en er zijn bijna geen bossen en parken.
Een Leefbos vereist een grondoppervlakte van minimaal 50 ha en bij de grote dorpen een groenpark van minimaal 20 ha. De groenkwaliteit in Westland kan zo met 150 ha verbeteren en dan nog is er eigenlijk nog ruim 150 ha groen te weinig.

Westlanders hebben toch ook recht op schoonheid, op groen en een leefbare buitenruimte, schone lucht en minder geluidoverlast?  Door een goede visie op beschermen van de kust en het duin en door de achterstand van 300 ha groen in te lopen verandert Westland in een fijne plek om te wonen en werken.

Aangezien Westland tot de kaalste gemeenten van Nederland behoort is stevige vergroening dringend nodig. Leefbos Westland voorziet hierin. Het tekenen van de petitie LeefbosWestland kan op papier, via facebook/leefboswestland en nu ook op www.petities.nl/leefboswestland

Het is een belangrijke stap naar vergroening van Westland.

Contact: Aad van Uffelen of Groei & Bloei Westland

facebook/leefboswestland

bomenwestland@gmail.com