Positief resultaat The Greenery over 2014

The Greenery

Westland 04.04.2015 - Het jaar 2014 stond voor The Greenery in het teken van forse ingrepen in de organisatie en een significante besparing op de bedrijfskosten.

Aanvang 2014 heeft de onderneming afscheid genomen van 350 medewerkers. Ten opzichte van 2013 zijn de resultaten sterk verbeterd. De noodzakelijke wijzigingen hebben geleid tot een afgeslankt kernbedrijf. De overtuigende keuze voor een retail strategie biedt de onderneming groei perspectief.

De netto omzet van de groep daalde in 2014 van 1,3 naar 1,1 miljard euro. De omzetdaling is met name een gevolg van het vertrek van een aantal telers eind 2013. Het netto resultaat over 2014 bedraagt 1,2 miljoen euro. De operationele bedrijfskosten van de onderneming zijn met 28 miljoen euro, geschoond van eenmalige effecten, sterk gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Het jaar 2014 kende een vroeg seizoen met hoge volumes vanuit heel Europa. De hoge prijsdruk als gevolg daarvan heeft vooral in het eerste halfjaar een negatieve invloed gehad op het commerciële resultaat. In augustus 2014 stelde Rusland een handelsembargo op groente en fruit in. De grote volumes die hierdoor beschikbaar zijn gebleven op de Europese markt hebben een prijsdrukkend effect gehad.

The Greenery verliest rechtszaak tegen komkommertelers

In 2014 is de directe omzet aan retail partners in Nederland met dertien procent gegroeid. Procedures om bederf te minimaliseren zijn aangescherpt en processen in de drie distributiecentra zijn verregaand gestandaardiseerd. Het aantal interlocatie-transporten is hierdoor met dertig procent gereduceerd. Dankzij deze maatregelen is de leveringsbetrouwbaarheid naar retail klanten verbeterd naar 99 procent. Door meer gebruik te maken van de sorteer-en verpakkingscapaciteiten van gekwalificeerde telerslocaties werd in 2014 twee procent meer volume direct verladen van de tuin van de teler naar het distributiecentrum van de klant.

In de Europese retail markt heeft The Greenery focus op Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De onderneming streeft naar een verdere groei in deze markten door middel van de intensivering van het ketensamenwerking met retailers. Na het wegvallen van de afzetmogelijkheden in Rusland streeft de onderneming naar uitbreiding van afzet naar nieuwe markten, waaronder China. In 2014 is een goede start gemaakt met de levering van 247.000 KG peren aan deze markt. The Greenery verwacht dat in 2015 het beschikbare productvolume van haar leden in vergelijking met 2014 stabiel zal blijven.

Bron The Greenery