Prioriteiten VVD Westland voor 2013

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/02/2013 11:29 - Gewijzigd op 04/02/2013 12:02

Westland 04.02.2013 - De Westlandse VVD-fractie gaat vanuit haar oppositierol dit jaar flink inzetten om de plannen van de gemeente op het vlak van woningbouw, begroting, bedrijvigheid en logistiek te verbeteren.

Fractievoorzitter Bart Waasdorp: “deze beleidsterreinen zijn van wezenlijk belang voor het Westland en op aan aantal vlakken laat het college echt kansen liggen”.

Op het vlak van woningbouw vindt VVD Westland dat de gemeente moet onderkennen dat er de komende jaren simpelweg minder behoefte is aan nieuwe woningbouw. Waasdorp: “Tot nu toe wordt nog teveel gekeken naar de periode 2002 – 2008 toen het geld niet op kon en iedereen dacht dat woningen alleen maar duurder konden worden. Dáármee vergeleken is het nu crisis. Maar als je die gedachte los laat, dan kan je ook stellen dat de wereld simpelweg veranderd is en dat de bouw van een paar honderd woningen per jaar misschien wel normaal is. Overtollige gronden die nu bestemd zijn voor woningbouw kunnen wat ons betreft terug naar de tuinbouw.“

VVD Westland is kritisch over de gemeentebegroting: “De gemeente claimt dat haar begroting van € 225 miljoen sluitend is. Maar om die uitgaven te kunnen betalen wordt er wel € 20 miljoen per jaar uit de reserves gehaald. Als we dat vier jaar doen dan zijn alle reserves op. Verder moet er per saldo € 25 miljoen per jaar uit de woningbouw komen om de kosten te dekken. Dat lukt natuurlijk nooit met de realistische bouw van een paar honderd woningen per jaar. Het is beter om die woningbouw zo efficiënt en snel mogelijk achter ons te laten door verliezen nu te nemen, dan de toekomstige generaties daarmee op te zadelen. Dat zou pas goed rentmeesterschap zijn.”

De fractie blijft benadrukken dat een gezonde tuinbouwsector van essentieel belang is voor de Westlandse economie. Meer ruimte voor tuinbouw is een belangrijk strijdpunt voor de VVD, maar er komt meer bij kijken. Volgens de VVD moet de gemeente investeren in het eigen wegennet waar dat een echte toegevoegde waarde voor de verkeersafwikkeling heeft, en dan zeker voor het goederenvervoer. Waasdorp: “Het verbreden van de Burgemeester Elsenweg en de Nieuweweg is belangrijker voor de slagkracht van het Westland dan lapmiddelen voor de Middenweg/Middenzweth of de € 18 miljoen voor de 3 minuten rijtijdvermindering tussen Maasdijk en de Groeneweg.”