Raad akkoord met garantstelling Triasboring

Gemeente Westland

Westland 03.07.2015 - De gemeenteraad van Westland is gisterenavond akkoord gegaan met een garantstelling van 6,5 mljoen euro voor de Triasboring.

De Triasboring is uniek in Nederland, omdat deze tot vier kilometer diepte gaat. De bestaande aardwarmteprojecten, waaronder GreenWell Westland in Honselersdijk en Harting Holland in De Lier, komen niet verder dan 2,5 kilometer diepte: de zogeheten Onderkrijt-laag.

Wethouder Theo Duijvestijn (Economische Zaken en Greenport): “De garantstelling is een bevestiging dat we als gemeente de omslag van het gebruik van fossiele brandstoffen ondersteunen naar de inzet van duurzame energiebronnen. Warmtewinning uit de Trias zandsteenlaag kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Westland. Doordat de hoeveelheid te winnen warmte zo groot is wordt aardwarmte  bereikbaar voor meer glastuinbouwondernemers. Dat is vanuit duurzaamheids- en economisch oogpunt een groot winstpunt.”

Samenwerking bij diepere aardwarmteprojecten

Samenwerkingen


Sinds 2011 zetten FloraHolland, Westland Infra en HVC, middels een consortium,  zich in om dit innovatieve geothermieproject te realiseren.

Het ministerie van Economische Zaken heeft zich voor een bedrag van 3,6 miljoen euro garant gesteld. Deze garantstelling was een voorwaarde om met het Triasboringproject van start te kunnen. Daarnaast ondersteunt o.a ook de Rabobank dit pilot project met een bedrag van 650.000,- euro vanuit het DIT fonds. Dit is een fonds waarmee de bank duurzame innovaties in de tuinbouw wil stimuleren.

Onder Westlandse kwekers bestaat inmiddels ook veel animo voor het plan. Met 63 glastuinbouwbedrijven is al een intentieovereenkomst getekend, waarmee een goede afzet verzekerd lijkt.

Boring

Een geologische  studie  uitgevoerd in opdracht van Westland heeft uitgewezen dat de  Triasboring die op ca. 4 kilometer diepte ligt, genoeg warmte bevat om circa 70% van het Westland van warmte te voorzien. Een proefboring moet aantonen dat de beoogde Triaswarmte ook daadwerkelijk aanwezig is en economisch winbaar is. Wanneer de proefboring succesvol is, dan kan een groot aardwarmte project gerealiseerd worden in het centrum van het Westland. De warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van kassen. Indien de boring naar de Triaslaag niet succesvol is, dan wordt teruggevallen op winning van aardwarmte uit de Onderkrijt-laag, één bodemlaag boven de Triaslaag.

Duurzaam

De toepassing van aardwarmte draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Greenport Westland. De CO2-uitstoot wordt hierdoor namelijk aanzienlijk verminderd. Ook verbetert de luchtkwaliteit, omdat er minder NOx wordt uitgestoten. Doordat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn neemt tevens de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af.

Westland Agenda

De Triasboring wordt ondersteund vanuit de Westland Agenda. Deze agenda is in 2009 opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Verdere verduurzaming van het glastuinbouwcluster wordt gezien als een kans, omdat telers hierdoor duurzame producten kunnen telen.