Raad besluit tot nieuwbouw 2 gemeentehuizen

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 01:39 - Gewijzigd op 20/12/2012 01:46

Westland 20.12.2012 - De raad van Westland heeft met een meerderheid van 23 stemmen voor en 13 tegen besloten dat er een representatief Westlands publieks- en bestuurscentrum wordt gerealiseerd...  

op de voormalige Rabobanklocatie aan de Verdilaan en een sober doelmatig kantoorgebouw voor ambtenaren op de voormalige ISW-locatie aan de Tiendweg in Naaldwijk. Uitgangspunt voor realisatie is januari 2016.

Het raadsvoorstel voor de bouw van een Publiekscentrum en kantoorgebouw kon op steun rekenen van de fracties van Gemeentebelang Westland, CDA Westland, Progressief Westland, D66 Westland en ChristenUnie/SGP. De fracties LPF Westland, Westland Verstandig, VVD Westland en LEO 2.0 konden niet instemmen met het voorstel.

De raad heeft het college van B&W opgedragen een aanbesteding voor te laten bereiden voor de realisatie van de gemeentelijke huisvesting en stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar van 3,5 miljoen.

 

Het vier uur durende raadsdebat op 19 december 2012 kenmerkte zich door een aantal moties en amendementen. Door de fracties van CDA, GBW en PW werd een motie ingediend om Westlandse ondernemers, waar dit past binnen de aanbestedingsregels, te betrekken bij realisatie van de nieuwe huisvesting. Deze motie is door het college overgenomen. Net als het amendement van de fracties GBW, CDA, PW en LEO 2.0 waarin gesteld is dat de herbestemming van de leegkomende gemeentekantoorpanden parallel met de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting wordt opgepakt om leegstand te voorkomen.

De motie van de fracties CU/SGP, PW, CDA en GBW met het besluit om de raad om een akkoord te vragen als de berekende exploitatiekosten hoger uitkomen dan 3.7 miljoen, kon op brede steun rekenen.

Tijdens de commissie Bestuur op 6 december had de fractie van D66 het college al meegegeven om de besluitvorming rond de nieuwbouw van het Historisch Archief af te ronden voordat er met de aanbesteding van de bouw van de nieuwe huisvesting begonnen wordt. Dit is in het raadsvoorstel meegenomen.