Reactie gemeente op verandering bestemmingsplan glastuinbouwgebieden

Geplaatst door Westlanders.nu op 21/09/2021 10:18 - Gewijzigd op 21/09/2021 13:28

Westland 21.09.2021 - Sinds de gemeente het bestemmingsplan glastuinbouwgebieden heeft veranderd, kregen Westlanders die in de buitengebieden wonen brieven van de gemeente.

Daarin werd bericht dat de oppervlakte van hun woonruimte niet op orde is. Dat leidde tot onrust onder bewoners.

De gemeente deelt in een reactie op vragen daarover het volgende mee;

'In 2012 stelde de gemeente een bestemmingsplan vast voor het duurzaam glastuinbouwgebied. In dat bestemmingsplan zijn alle burgerwoningen voorzien van de bestemming ‘Wonen’. Destijds plaatsten wij alle burgerwoningen onder 1 regeling. De rijwoningen, 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande woningen kregen hetzelfde bouwregime. Eén van de onderdelen uit de regeling is dat het maximale bouwvolume van de woning 1,5 x de oppervlakte van het woonperceel mag zijn. Voor vrijstaande woningen is dat geen knelpunt, gezien hun ruime perceeloppervlak. Voor rijwoningen, maar ook voor enkele 2-onder-1 kap woningen komt deze regeling niet uit. Dat komt doordat het perceeloppervlak relatief klein is ten opzichte van het bouwvolume van de woning. De woning is bijna altijd groter dan 1,5 x het perceeloppervlak. In principe levert dit geen probleem op, tenzij iemand een omgevingsvergunning aanvraagt voor het vergroten van de woning (zoals bijvoorbeeld voor een dakkapel aan de voorzijde). Deze kan dan niet vergund worden, omdat het maximale bouwvolume wordt overschreden.

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de koppeling tussen het perceel oppervlak en de maximale inhoud van die type woningen losgelaten, waardoor dit knelpunt verholpen wordt. Perceeleigenaren merken hier in de praktijk niets (tot vrij weinig) van.'