Reactie Glastuinbouw Nederland op adviezen Aanjaagteam Roemer

Geplaatst door Westlanders.nu op 11-06-2020 16:55 - Gewijzigd op 11-06-2020 17:04

Westland 11.06.2020 - Glastuinbouw Nederland spreekt haar waardering uit naar het Aanjaagteam Arbeidsmigranten voor de snelle inventarisatie van de knelpunten en daaraan gekoppelde adviezen.


Er is echter ook sprake van praktische onuitvoerbaarheden. Glastuinbouw Nederland investeert samen met LTO Nederland en andere gelieerde sectororganisaties en vakbonden fors in de veiligheid van arbeidsmigranten. Veel aanbevelingen van het team krijgen onze steun, een aantal verdient nuancering.

De glastuinbouw is een sterke, arbeidsintensieve en toekomstgerichte sector. Werknemers zijn voor ondernemers kostbaar kapitaal. De sector biedt jaarlijks voor 125.000 gemotiveerde mensen interessant, leuk en gevarieerd werk met carrièrekansen. De glastuinbouw is voor tenmiste 60% aangewezen op mensen uit andere landen. “Gelukkig heeft het aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer de grote inzet van de sector voor de uit het buitenland komende werknemers waargenomen”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Aanpak misstanden
Samen met het aanjaagteam, ministeries, vakbonden en de uitzendbranche wil de sector de handschoen oppakken om gezamenlijk een vuist te maken tegen uitzendbureaus, inleners van uitzendbureaus en ander werkgevers die de regels niet serieus nemen en daardoor veel schade aanbrengen. “Ondernemers die het goed doen, zouden op bepaalde gebieden meer moeten worden gefaciliteerd. Doel is die inzet te waarderen en om positief gedrag bij andere bedrijven te bevorderen”, aldus Sjaak van der Tak.

Zorg over woonadvies
Het aanjaagteam adviseert te komen tot een situatie dat iedere arbeidsmigrant beschikt over een eigen kamer, tenzij sprake is van individuen met een affectieve relatie. Glastuinbouw Nederland vindt dit geen reële oplossing. Mede in het licht van het bestaande tekort aan woonruimte en de drukke zomerperiode die voor ons ligt. Uitdaging is een oplossing te vinden voor de drie door het aanjaagteam benoemde belemmeringen om een gemeenschappelijke huishouding te handhaven:

• Verplichte actuele registratie in elke gemeente van verblijfsadres van arbeidsmigranten in bevolkingsregister;
• Stabiele samenstelling van de groep arbeidsmigranten in één woning van een beperkte omvang vergelijkbaar met een gezinsomvang;
• Real time beschikbare informatie over woonsituatie bij eventuele controle van een voertuig.

Vervoer
Veel migranten werken langdurig bij telers en wonen in vaste groepen ook langdurig bij elkaar. “Om zo’n groot probleem op te lossen moet het toch mogelijk zijn om de relatief eenvoudige aspecten van de punten 1 en 3 in een publiek private samenwerking op te lossen”, aldus Sjaak van der Tak. Voortbouwend op het voorgaande standpunt over ‘gemeenschappelijk huishouden’ en met inachtneming van het protocol van de Stichting van de Arbeid is Glastuinbouw Nederland van mening dat een ‘gemeenschappelijk huishouden’ samen moet kunnen reizen met inachtneming van de RIVM-regels.

Protocol in risico-inventarisatie en Arbo catalogus
In samenwerking met LTO Nederland, andere sectororganisaties en vakbonden wil Glastuinbouw Nederland het protocol agrarische sector verwerken in de sectorale risico-inventarisaties. “Wij zijn als Glastuinbouw Nederland ook positief het protocol te vertalen naar de Arbo catalogus om daarmee enerzijds een voorbeeldenboek aan de sector ter beschikking te stellen en anderzijds een kwaliteitsstandaard neer te zetten. Dit alles in lijn met de adviezen van het aanjaagteam”, sluit Sjaak van der Tak af.

Reacties (3 reacties geplaatst)

Winst is belangrijker dan de basis rechten van de arbeider. Dat is oude gewoonte hier in het Westland, de migrant wordt gewoon gezien als tweede rangs burger.

O jee die Jan legt heel het probleem bloot. Dit is het. Stom dat we dat niet gezien hebben.
Gelukkig is er geen woning nood en staan Nederlandse arbeidskrachten met voldoende motivatie te springen om aan het werk te gaan.

Helaas zit de vork toch anders in de steel. Het leveren van de woonruimte zit verankerd in het contract met de werknemer. Het betekent dat een deel van het salaris wordt ingehouden voor woonruimte. Dit is niet om kostendekkend te zijn maar hier wordt vooral aan verdiend. Dit zorgt ook dat Nederlands arbeidskrachten niet interessant zijn. De lobby van de grote uitzendbureaus en tuinbouwbedrijven is vooral bepalend in het verhaal van LTO.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.