Rondvraag LPF over doortrekken weg in Maasdijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/05/2013 05:30 - Gewijzigd op 13/05/2013 05:33

Maasdijk 13.05.2013 - Op 19 maart 2013 heeft de gemeente Rotterdam een ambitiedocument vastgesteld voor de Oranjebuitenpolder en de Bonnenpolder.  

Hoewel dit Rotterdams grondgebied is heeft in ieder geval één ambitie gevolgen voor de kern Maasdijk en dat is een geplande verbinding tussen de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Uit de kaart die bij dit ambitiedocument is gevoegd kunnen we opmaken dat dit een verbinding is voor o.a. autoverkeer.

De bedoeling is dat de oranjepolderweg, die nu dood loopt, doorgetrokken wordt naar de rotonde van de Hoeksebaan, ter hoogte  van de vuilverwerking van Van Vliet . Vanuit de kern Maasdijk is er enige ongerustheid dat deze nieuwe verbinding sluipverkeer gaat aantrekken, wat tot overlast kan leiden in Maasdijk en dan met name op de Korte Kruisweg. .

Hierover hebben we de volgende vragen:

- Is het college op de hoogte van deze plannen?

- Is het Westland gekend in deze plannen?

- Onderkend het college dat de bovengenoemde verbinding gevolgen, zoals aangegeven, heeft voor de kern Maasdijk?

Namens de fractie van LPF Westland,

Bert Doelman