Ruim 70% Westlanders tevreden over Wmo

Gemeente Westland

Westland 26.11.2015 - Van de mensen die het afgelopen jaar een keukentafelgesprek voerden met de gemeente is ruim 70 % tevreden tot zeer tevreden over de Wmo.

Dat blijkt uit het onderzoek Nulmeting Wmo dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. 549 inwoners hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat mensen tevreden zijn over zowel de geboden oplossing als over het gesprek zelf. Het onderzoek toont ook aan dat mensen meestal hulp uit de eigen omgeving combineren met de formele ondersteuning van de gemeente. Gemiddeld 70% van de mensen is tevreden over de kwaliteit van de geboden ondersteuning.

 

Wethouder Marga de Goeij-Van der Klugt (zorg en welzijn): “Om de ondersteuning vanuit de Wmo zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van klanten, zetten we vanaf 2013 stevig in op gesprekken aan de keukentafel. Door de nieuwe taken die we hebben vanaf begin 2015 is dit nog belangrijker geworden. De score stemt positief gezien het feit dat we middenin een transitie zitten, we werken natuurlijk toe naar maximale tevredenheid.”

Met dit onderzoek wil de gemeente in de toekomst meten welke effecten de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft in Westland. De uitkomsten worden ook gebruikt om het nieuwe integrale sociale beleid richting te geven. Van participatie tot Wmo tot jeugd, alles komt straks samen in één beleidskader. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de zomer van 2016 een besluit nemen over het nieuwe beleid.

 

De Westlandse uitkomsten worden in het onderzoek steeds vergeleken met de uitkomsten van 26 andere gemeenten, de referentiegroep. Thema’s waarover vragen werden gesteld waren: ‘Meedoen in de samenleving’, ‘Het bieden van ondersteuning aan naasten of anderen’, ‘Toegang tot ondersteuning vanuit de gemeente’ en het gebruik, de kwaliteit en de effecten van deze ondersteuning.