Samenwerking binnen afsprakenkader emissieloze kas voortgezet

Gemeente Westland

Westland 27.04.2019 - In 2027 mag er vanuit de glastuinbouw geen druppeltje gewasbeschermingsmiddel of meststof meer in het oppervlaktewater terechtkomen.

Er moet dan sprake zijn van een (nagenoeg) nulemissie. De besturen van het Afsprakenkader Emissieloze kas zetten hun samenwerking nog vier jaar voort.

De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Glastuinbouw Nederland – regio Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland blijven ook de komende jaren gezamenlijk aan een verbetering van de waterkwaliteit werken.

Zij hebben een uitgebreid plan opgesteld waarin elk van hen zijn eigen rol opneemt om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Door de krachten te bundelen hopen de afzonderlijke partijen meer te bereiken dan elke partij afzonderlijk kan. Er is in het Afsprakenkader Emissieloze kas afgesproken dat emissies vanuit de glastuinbouw in 2027 teruggebracht zijn tot bijna nul voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

In deze aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht, vanuit de samenwerkende partijen met de telers uit het Oostland en Westland. Door het verrichten van meer metingen door de waterschappen, het bezoeken van de bedrijven en het uitwisselen van informatie zijn er goede resultaten behaald in het terugdringen van de emissies. Vanuit de gemeenten wordt ook bij het verlenen van vergunningen de water gerelateerde zaken nadrukkelijk ter sprake gebracht. Ook de actie Schone Kast, waarbij overtollige gewasbeschermingsmiddelen worden opgehaald bij de teeltbedrijven, is onderdeel van de aanpak. De provincie Zuid-Holland is ambtelijk bij het Afsprakenkader betrokken.