Schuld gemeente Westland gestegen naar € 346 miljoen

Gemeente Westland / Westlanders.nu

Westland 04.06.2020 - De schuldpositie van de gemeente op de langlopende geldleningen is in 2019 licht gestegen gestegen naar € 346 miljoen.


Op 1 januari 2019 bedroeg de gemeenteschuld € 340 miljoen, een stijging dus van € 6 miljoen. Een jaar eerder nam de schuld toe met € 3,6 miljoen. In 2015 was bij gemeente Westland de schuld opgelopen tot de piek van € 378 miljoen. In de jaren erna zakte de schuld een stuk, maar de laatste twee jaar is die met bijna 10 miljoen weer gegroeid.  

Op een totale begroting van € 318 mln. sluit de gemeente Westland het jaar 2019 af met een nadelig resultaat van € 1,6 mln. Dit is een afwijking van 0,5% ten opzichte van de vastgestelde begroting voor dat jaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om voor een bedrag van € 4,4 mln. voor werkzaamheden, die vanuit 2019 doorlopen naar 2020, in 2020 opnieuw ter beschikking te stellen. Het resultaat verslechtert daarmee tot € 6,0 mln. nadelig. In de Programmarapportage 2019 ging het college van burgemeester en wethouders nog uit van een verwacht tekort van € 5,7 mln.

De reservepositie van de gemeente bedraagt eind 2019 € 253 mln. (incl. verwerking van het jaarrekeningresultaat over 2019). De reservepositie van de gemeente ultimo 2019 is ten opzichte van 31 december 2018 gedaald met ca € 6 mln. De bestemmingsreserves van de gemeente zijn ingezet voor de (conform raadsbesluiten) beoogde doelen en ter dekking van de tekorten in het sociale domein.

Uitdagingen worden groter
Wethouder financiën Ben van der Stee ziet dat de uitdagingen voor de gemeente groter worden: “Helaas kampen heel veel gemeenten in Nederland met oplopende begrotingstekorten, zoals ik vorig jaar al aangaf komt dit vooral door de oplopende kosten in het sociaal domein en met name bij de jeugdzorg. Het is ons gelukt om continuïteit van de zorg te waarborgen, maar dat ging gepaard met zeer hoge kosten.

De totale financiële lasten voor de Jeugdzorg komen in 2019 uit op € 26,0 mln. waar er € 25,1 mln. was begroot na een eerdere bijstelling met € 4 mln. in de Programmarapportage 2019. Het aandeel Zorg in natura in 2019 steeg, ten opzichte van 2018, zelfs met € 2,0 mln. tot € 21,5 mln.” Bij Zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieder en de ondersteuning.

Het college is zich aan het beraden over stappen die gezet moeten worden om ook in de toekomst de begroting sluitend te houden. In juni komt het college naar de gemeenteraad met een Perspectiefbrief waarin voorstellen worden gedaan om de meerjarenbegroting sluitend te houden. Hierin worden ook voorstellen gedaan om de negatieve effecten van de coronacrisis op te vangen.

Hoewel de accountant het accountantsverslag nog niet heeft opgeleverd verwacht de gemeente een goedkeurende verklaring op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Raadsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in zijn vergadering van 8 juli 2020. De jaarstukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente.

 

Reacties (13 reacties geplaatst)

En hoeveel geld wordt er niet over de balk gegooid? Laten ze daar eens eerst mee stoppen.

Er worden in het westland een paar bedrijven ontzettend rijk geworden, mede door de investeringen van de gemeente in infrastructuur, in bestemmingsplannen, ... en de gemeente is ook veel vrijer met bedrijven dan met de gewone burger, kijk maar wat zij overal mogen bouwen.... dus misschien kunnen de rijke bedrijven een beetje teruggeven, bijvoorbeeld borg staan voor leningen van de gemeente.

Die analyse is niet zo moeilijk. Gemeentes hebben extra taken gekregen van het rijk zonder een volledige vergoeding.
Dus gemeentes moeten veel meer doen dan vroeger terwijl ze er niet genoeg voor terugkrijgen
Maar daardoor kan het rijk wel mooi zeggen dat ze bezuinigd hebben

Ik vond 12% verhoging eigenlijk al gek zat, maar jij wil nog hoger gaan?

Met de vorming van de Gemeente Westland zou het allemaal beter, efficienter en goedkoper worden dan de voormalige dorpskernen apart. Tijd voor een grondige analyse.

Wat gaat dat geld over de balk gooien die gemeente toch makkelijk af. Dit terwijl de dienstverlening aan de burger steeds beroerder wordt.

Ja hobby's kosten nou eenmaal geld.

Jaa helemaal met Piet eens!!!

Vanwege de Corona crisis zal die schuld ook nog wel hard stijgen helaas. Dat gaan alle gemeenten merken, dus wij ook.
We zullen dus moeten gaan bezuinigingen en de belastingen gaan zeker ook omhoog. Een goed moment bijvoorbeeld om definitief te stoppen met geld te steken in de druivenmuur aan de Poeldijkseweg.

Ozb kan omhoog in westland,stroomt er weer meer geld binnen,bedrijven hebben voldoende buffer om zwaardere last te dragen,zie boek

Denk aan de kosten van de zwembaden en alle steun vanwege de corona-crisis..

Nee Piet, de panden zijn geen eigendom.

Ze geven het ook aan onnozele dingen uit. Gemeentehuis bijvoorbeeld.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.