Situatie rondom bestemming Bernadetteschool

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/04/2013 16:11 - Gewijzigd op 02/04/2013 16:24

Naaldwijk 02.04.2013 - In de cie EFO/RO van 13 november jl. is op verzoek van LPF-Westland de beantwoording van eerder door onze fractie gestelde art 26 vragen over de voormalige Bernadetteschool Naaldwijk behandeld.  

In deze behandeling is destijds door de wethouder aangegeven dat er eind maart antwoord zou komen op de vraag naar de haalbaarheid van het huisvesten van cultuurgebonden bedrijvigheid en eventueel een sluitend exploitatievoorstel aan de gemeenteraad zou worden gezonden waaruit zou moeten blijken dat huisvesten van kunst- en cultuurgezelschappen in het voormalige schoolgebouw mogelijk zou moeten zijn.

Eerder gaven wij al aan dat in tijden van financiële crisis het meer voor de hand zou liggen het oude schoolgebouw van de Bernadetteschool te Naaldwijk te verkopen aan een partij die er een maatschappelijke bestemming aan wil geven in de vorm van een woon-zorgcomplex voor ouderen. Je kan namelijk beter geld ontvangen dan uitgeven aan nutteloze zaken, zeker gezien het feit dat er nog veel ander gemeentelijk vastgoed leegstaat en bijvoorbeeld de Leuningjes in Poeldijk als gevolg van bezuinigingen met lege zalen zit. Ook lijkt het ons niet de bedoeling dat er verdere leegstand ontstaat bij andere gemeentelijke panden.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1 Wat is de stand van zaken omtrent het onderzoek naar haalbaarheid en de voorgestelde exploitatiebegroting van het zogenaamde cultuurweb voor eventuele plaatsing in de voormalige Bernadetteschool in Naaldwijk?

2 Hoeveel kosten zijn er voor de gemeente gemoeid met renovatie van de voormalige Bernadetteschool?

3 Waarom is het college niet met concrete voorstellen gekomen om te bezien of bijvoorbeeld een win-win-situatie in samenhang met de Leuningjes of ander leegstaand gemeentelijk vastgoed mogelijk is voor invulling van de cultuurgebonden bedrijven?

Namens de fractie LPF Westland

John Witkamp