Sjaak en Jacco van der Tak geven masterclass Mainport

Anita Bassie

Westland 04.04.2014 - De stakeholders bepalen de mate waarin een gebied of bedrijf kan groeien en zich kan ontwikkelen.

De masterclass en afsluiting daarvan waarbij de vacature is besproken voor een aanjager in de Greenport brachten voldoende stof tot discussie bij de afsluitende netwerkborrel.

Ontwikkeling en groei moet je verdienen, ook internationaal

De reacties liegen er niet om. Na afloop van de masterclass Mainport - Greenport op woensdag 2 april werd gevraagd om de avond over te doen en dan heel de tuinbouw uit te nodigen. Tijdens de door de Van Poelje Academie georganiseerde masterclass hielden Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland, en zijn oudste zoon Jacco, omgevingsmanager van het havenbedrijf Rotterdam, een zeer interessante duo-presentatie waarbij verschillen, verbeterpunten áls overeenkomsten voor zowel de haven van Rotterdam als voor de Greenport tot grote discussie leidden.

Werk samen om samen te concurreren
Na 40 jaar koploperschap is de haven van Rotterdam de afgelopen 10 jaar naar de 5e plaats op de wereldranglijst van grootste havens gezakt. Concurrerende havens liggen bijna allemaal in Azië. Een positie om voor te vechten. Daarom heeft het Havenbedrijf Rotterdam door middel van co-creatie met alle betrokkenen de breed gedragen visie 2030 ontwikkeld.

‘Stap over je eigen grenzen door samen te werken met je concurrenten. Dan kun je samen concurreren en dus samen ondernemen. Dit leidt tot échte innovaties. Trends als ketenintegratie, energie en opkomende niches vragen hierom. Als mainport ben je koploper met internationale focus, heb je besef van urgentie en moet je tempo bepalen en houden. Met clustering, goede bereikbaarheid, efficiënt ruimtegebruik en goede governance bereik je die mainport-status’, aldus Jacco van der Tak.

 

Greenport heeft maakindustrie én markt
In de bijdrage van Sjaak van der Tak stond de privaat en publiek overkoepelende visie centraal. Van der Tak spoorde aan om de eigen kracht te kennen. Hierbij refereerde hij onder andere naar de exportwaarde van de productietuinbouw, agrotechnologische bedrijven en kennisinstellingen vanuit Westland. Daar waar in de Rotterdamse haven distributie centraal staat, beschikt de Greenport over een maakindustrie én een markt. Dat onderscheid kunnen we benutten.

Bedrijfsleven, overheden én verenigingen mogen niet te klein denken en moeten durven investeren in hun sterke punten. ‘Voor de Greenport is internationalisering niet eng. Kennis breng je niet weg als kennis juist een van de exportproducten is. Een aap leer je immers niet klimmen als je zelf de aap bent. In de nieuwe werkelijkheid zullen we internationaliseren met een mainportagenda en die boodschap duidelijk communiceren.’ Werk aan co-creatie, zodat door combinaties beweging ontstaat. Door een kritische raad blijven besturen en directies scherp en continu op zoek naar verbetering en verandering.

Vacature voor Greenport-aanjager
Grote verschil met het Havenbedrijf Rotterdam is de aanjaagfunctie die zij vervullen door te acteren op het snijvlak van de private en publieke sector, met respect voor beide sectoren. Havenbedrijf Rotterdam NV is ontstaan uit het groeiende inzicht dat wereldwijde ontwikkelingen, de juiste marktbediening en voldoende slagkracht nodig zijn om als mainport te kunnen acteren. De aanjaag-functie van de Greenport is nog vacant. Uit de discussie bij de masterclass bleek dat hier ook sterke behoefte aan is. Vandaar ook een van de evaluatie-opmerkingen: ‘Deze masterclass nog een keer over doen en dan heel de tuinbouw uitnodigen.’

De Van Poelje Academie
De Van Poelje Academie is een jonge en actieve Westlandse non-profit organisatie. Zij wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de competenties van de besturen en effectiever, uitdagender en met meer plezier besturen. De Academie is een kenniscentrum en doet dat door opleidingen te geven aan bestuurders en toezichthouders van bedrijven en verenigingen in regio Westland.

De Masterclass Mainport – Greenport is hier een goed voorbeeld van en een groot succes gebleken. De Van Poelje Academie nodigt iedereen uit voor deelname aan de volgende bijeenkomsten, zoals de leergang ‘Van informeel naar waardengericht toezicht’ op 22 april. Meer informatie is te vinden op de website van de Van Poelje Academie – http://www.gavanpoeljeacademie.nl/