Snelheid op van der Goeslaan blijft 80 km/u

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/03/2013 15:52 - Gewijzigd op 01/05/2013 11:52

De Lier 01.05.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College in een op 28 maart 2013 ontvangen brief vragen gesteld over het dodelijk ongeval op de N223 in De Lier.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is uw College het met onze fractie eens dat de maximumsnelheid op de N223 kritisch nog een keer beschouwd moet worden en aan de hand van het ongevallenverloop en ook gezien het zware ongeval vanochtend, de Provincie verzocht wordt de maximumsnelheid te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur?

Antwoord

Het college acht het niet nodig dat de maximumsnelheid op de N223 nog een keer kritisch moet worden beschouwd. Het tragische ongeval is niet zo zeer veroorzaakt door een te hoge snelheid maar door een fatale inhaalmanoeuvre.

Vraag

Is uw College bereid om vorenstaand verzoek aan de Provincie te doen en is uw College ook bereid, mocht ook van de Gemeente enige inspanning verlangd worden, om deze te leveren?

Antwoord

Beide wegbeheerders, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Westland, hebben frequent onderling overleg. Oók is er gesproken over het tragische ongeval. De Provincie Zuid-Holland is met ons van mening dat het snelheidsregiem niet behoeft te worden aangepast.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak