Stand van zaken uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijn

Geplaatst door Westlanders.nu op 27-05-2021 23:23 - Gewijzigd op 28-05-2021 06:47

Westland 28.05.2021 - Na twee jaar eindigt de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn eind 2021.


Voor deze regeling van het Rijk was de eerste twee maanden van 2021 een bedrag van € 969.500 voorgefinancierd. Sinds 2019 is in totaal ruim € 70 miljoen uitbetaald aan gemeenten.

Van de 15 woningen in Westland die onder de regeling vallen zijn er 8 uitgekocht. Bij 5 woningen heeft de woningeigenaar na taxatie besloten geen gebruik te maken van de uitkoopregeling. Eén woningeigenaar heeft geen contact gezocht met de gemeente en één uitkooptraject loopt nog.

Het besluit dat nu genomen is bestaat uit twee delen. Het eerste deel zijn de reguliere besluiten over de sloop, bestemmingswijziging en het toekennen van een woonrecht voor twee uitgekochte woningen. Het tweede deel gaat over drie percelen langs het Zwethkanaal die in de NNN-structuur (ecologische hoofdstructuur Natuurnetwerk Nederland) vallen. Deze percelen blijven in eigendom bij de gemeente als groenpercelen.

De uitkoop van woningen onder een hoogspanningslijn ziet er als volgt uit;

De woonbestemming van de Galgeweg 49 en SintJorispad 26 wordt gewijzigd in een agrarische, respectievelijk siertuinbestemming. Deze woningen worden gesloopt. De verkoopprijs voor het perceel Sint Jorispad wordt na bestemmingswijziging vastgesteld op € 100/m2. Per woning wordt een passief`woonrecht toegevoegd aan het compensatiefonds voor woningen in het glastuinbouwgebied.

De gemeente  houdt de percelen Groeneweg 177, SintJorispad 17 en SintJorispad 24B als onderdeel van de NNN structuur in eigendom. Voor Groeneweg 177 wordt een inrichtingsbudget beschikbaar gesteld van € 15.000 ten laste van het budget van de uitkoopregeling. Ook wordt gekeken of (een deel) van de woning Sint Jorispad 24B anders kan worden gebruikt.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.