Stand van zaken winkelcentrumplannen toegelicht

Gemeente Westland

's-Gravenzande 29.01.2014 - Het College heeft antwoord gegeven op de rondvragen van WV/LEO 2.0 over de winkelcentrumplannen in 's-Gravenzande.

Hieronder de antwoorden.

Hoe zit het nu precies op dit moment en tot wat hebben de besprekingen met de projectontwikkelaar geleid?

Op 1 oktober 2013, tijdens de raadscommissie en op 17 december 2013 bent u geïnformeerd over de voortgang van het project. In aansluiting hierop kunnen wij u melden dat de omgevingsvergunningen op 14 januari 2014 zijn verleend. Deze zijn vervolgens gepubliceerd en liggen vanaf 24 januari 2014 t/m 6 maart 2014 voor beroep te inzage. Mocht er geen beroep worden ingesteld tegen de omgevingsvergunningen, dan zijn  deze onherroepelijk en kan gestart worden met de werkzaamheden.

Het klopt inderdaad dat met een aantal winkeliers/ondernemers afspraken worden gemaakt dat zij langer in hun huidige pand kunnen blijven zitten en dat de voormalige locatie van de Multimate niet meer in gebruik zal worden genomen als tijdelijke huisvesting. De marktpartij heeft een concept plan van aanpak opgesteld waarbij de Langestraat als winkelstraat tijdens de bouw kan door blijven functioneren. Dit is door de winkeliers als positief ervaren.

De bewering dat straks alleen de supermarkten worden gerealiseerd en dat de rest van het plan voorlopig niet opgestart gaat worden vanwege de onzekerheid van de verhuur van winkelruimtes/verkoop van appartementen is onjuist.

De marktpartij voert gesprekken met de te verplaatsen ondernemers en is volop bezig met de voorbereiding voor de verplaatsing. Voorts is zij de sloop en de bouw aan het voorbereiden. 

Vraagtekens bij winkelcentrumplan 's-Gravenzande

Is het College in staat en bij machte gezien de overeenkomsten die gesloten zijn, de toezegging na te komen dat in het eerste kwartaal 2014 daadwerkelijk gestart wordt met de realisering van het gehele winkelcentrum?

Zoals hiervoor al gemeld is de start van de uitvoering afhankelijk van de beroepsprocedure. Na 6 maart is het duidelijk of er beroep is ingesteld tegen de vergunningen.

Is het College het met de winkeliers eens dat alleen voorlopig de bouw van twee supermarkten geen gewenste ontwikkeling is voor het centrum ’s-Gravenzande?

Zoals hierboven al gemeld is er geen sprake van dat er voorlopige alleen twee supermarkten worden gebouwd. De marktpartij heeft vorige week gemeld dat, ondanks de economische situatie, vier beleggers hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het winkelcentrum.

De marktpartij heeft tevens aangegeven dat zij regelmatig worden benaderd door geïnteresseerde ondernemers/winkelketens en dat zij met hen gesprekken voert. Dat dit nog niet heeft geleid tot de ondertekening van overeenkomsten heeft te maken met het feit dat de omgevingsvergunningen nog niet onherroepelijk zijn en ondernemers dit willen afwachten.

Overigens dient te worden opgemerkt dat het juist positief is dat er al wel overeenstemming is bereikt met twee grote supermarkten nog voordat de beroepsprocedures zijn afgerond.

Wanneer is voor dit College duidelijk dat het huidige plan niet realiseerbaar is en teruggevallen moet worden op de optie van verbouwen van het bestaande winkelcentrum met behoud van de mogelijkheid van overdekt winkelen?

Er is geen enkele twijfel over de realiseerbaarheid van het plan. Het terugvallen op de optie van verbouwen van het bestaande winkelcentrum is dan ook absoluut niet aan de orde.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0