Steeds meer onvrede rondom asbestsanering

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/01/2016 18:03 - Gewijzigd op 13/01/2016 22:30

Westlanden 13.01.2016 - Vorige week ontstond een politieke rel in het Westland over de stand van zaken rondom de asbestsanering in Wateringen,

nadat een ambtenaar van de provincie Zuid Holland een geheim rapport hierover naar de media had gelekt.

Daarin werd forse kritiek geuit in hoe gemeente Westland met de gevolgen van de zeer grote brand op een bedrijventerrein aan de Poeldijkseweg in januari 2015 is omgegaan. Burgemeester van der Tak lag onder vuur.

De GGD kwam later met een tegengeluid dat het allemaal wel meeviel, waar ook de provincie Zuid Holland naar doorverwees in een persbericht. 

Feit is dat de hele traject van asbestsanering, door de overheid zelf opgetuigd eind jaren 90, steeds meer onvrede oproept bij burgers en ondernemers, maar ook in toenemende mate bij ambtenaren zelf.

Asbest-'gekte' 

Begin jaren 90 werd de toepassing en verkoop van asbest volledig verboden; de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van asbest werden eindelijk aangepakt. Maar dat sloeg al vrij snel behoorlijk door naar de andere kant.

In Westland bleek asbest in kit te zitten waarmee kassen werden afgedicht, waardoor tuinders die hun oude kas wilden vernieuwen opeens extra hoge rekeningen kregenen. Die liepen wel op tot 10 gulden per meter opliep. Tuinders waren laaiend omdat ze honderdduizenden guldens opeens zagen verdampen door nieuwe regelwetgeving!!

Door de jaren heen sloegen de asbestsaneringsmaatregelen steeds verder door. In 's-Gravenzande werd asbest gevonden in de toenmalige winkelpassage de Koningswerf en moesten winkels dicht. Ondernemers kwamen financieel in de problemen vanwege de strenge handhaving door de gemeente. Toen de kritiek groeide bleek de hoeveelheid asbest waar het om ging bij nader inzien allemaal wel mee te vallen, maar de schade voor de bedrijven was groot. Een uitspraak van de Raad van State was nodig om de doorgeslagen ambtenarij terug te fluiten.

 

En dan nog de kwestie wat sinds 2010 speelt in gemeente Midden Delfland aan de Abtswoude waar een bewoner zelf wat asbest stiekem dacht te kunnen opruimen. Hij werd betrapt en mag tot op heden niet terugkeren naar zijn boerderij tenzij hij de saneringskosten van ruim 3 ton betaald. Dat geld heeft hij niet dus verblijft hij nu al 5 jaar elders. 

Navraag bij de gemeente over de huidige stand van zaken leverde het volgende antwoord op;

"De eigenaar heeft tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de last onder bestuursdwang niet op te heffen bezwaar ingediend. Op 19 januari wordt dit dossier behandeld in de bezwaarschriftencommissie. Daarnaast heeft de eigenaar de gemeente gedagvaard vanwege het besluit om de noodverordening niet op te heffen. De gemeente stelt momenteel een conclusie van antwoord op voor dit proces.'

De Leuningjes gesloten vanwege asbest

In de miljoenen 

Recentelijk is ook in Poeldijk asbest gevonden in de Leuningjes. Daar zijn de kosten voor het saneren al berekend tot boven de miljoen euro. En dan heeft de gemeente Westland tot op heden naar eigen zeggen voor € 3,5 miljoen aan kosten gemaakt voor de sanering in Wateringen. Daar komt nog een flink bedrag bij.

Proportioneel beleid

Bestuurders hebben dikwijls zelf de mond vol dat maatregelen - bestuurlijk gezien - proportioneel moeten zijn, maar door de jaren heen is gebleken dat asbestsanering een 'ambtelijk opgetuigd kroonjuweel' is geworden waar de balans soms ver te zoeken is. Wat de individuele motivatie daarachter is kan men slechts naar raden, maar bestuurlijk Nederland heeft zich door de jaren heen heel wat hoon op de hals gehaald bij burgers en bedrijven.

Dat gebrek aan nuance heeft er mede toe geleid dat de kosten van asbestsanering zo hoog heeft kunnen oplopen. Asbest saneren is booming business geworden; tussen 2008 en 2014 verdubbelden het aantal meldingen tot bijna 60.000, terwijl de markt op dat moment kromp. De NOS wijdde toen een bericht aan de misstanden.

Ook ten tijde van de afhandeling van de zeer grote brand in Wateringen klonken er geluiden dat er onderlinge prijsafspraken zouden zijn gemaakt, maar daar is nooit bewijs voor aangetoond. Los van alle uitwassen zijn er uiteraard ook asbestsaneerders die hun werk wel correct doen.

Ommekeer

Nog steeds zijn er bestuurders die alleen regelgericht te werk gaan, maar door alle onvrede in het verleden is er ook een bewustwording gaande bij ambtenaren dat het echt anders moet. Westlanders.nu heeft dat in gesprekken met betrokken instanties bemerkt. Hoe dat vorm moet of gaat krijgen zal de tijd leren.