Stop windmolens in het Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/04/2013 10:37 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:14

Westland 19.04.2013 - Op 18 april maakte Gemeente Westland bekend toch een groot aantal enorme windmolens in Westland te willen toestaan. In 2009 en in januari 2003 was dat al verworpen.  

Nu zegt het College ten onrechte en blijkbaar zonder kennis van zaken dat duurzaamheid alleen mogelijk is met al deze windmolens! Dat duurzaamheid een veelheid aan maatregelen betreft en beslist niet alleen maar energie, snapt het College dus nog niet. Onder het mom van duurzaamheid willen bedrijven heel Westland vol zetten met deze monstrueuze gevaarten van meer dan 150 meter hoog. Windmolens draaien op subsidie en verpesten de leefomgeving. Ze maken tot 2 km afstand lawaai, mensen worden er ziek van en het dood veel vogels. Er ontstaat economische schade en totale industrialisering van Westland.


Plaatsing van windmolens in Westland is lelijk en verpest de ruimtelijke kwaliteit, het uitzicht en het landschap. Molens nemen ook een enorme hoeveelheid kostbare ruimte in beslag.


Er zijn genoeg mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. In Westland moet worden geïnvesteerd in duurzame energie zoals: zon- en getijdenenergie, restwarmte, geothermie , warm-koude opslag, aardwarmte enzovoort. Windmolens zijn in Westland niet nodig en als men toch wil laten bedrijven dan maar participeren in windparken aan zee of op de Maasvlakte. Als men al wat met wind wil, investeer dan in windvliegers… Om o.a. windmolens te subsidiëren betalen burgers enorme belastingen op hun energienota…


Het College en ook de Raad als ze hiermee akkoord gaan, geven een brevet van onvermogen af en misbruikt men ‘duurzaamheid’ voor dubieuze belangen. De echte reden is natuurlijk dat ze door verkoop/verhuur van grond en vergunningen geld genereren. Als de Raad dit belachelijke voorstel ondersteunt wordt Westland 100 % industriepark. Een gezond leefbaar Westland, ruimtelijke kwaliteit, prettig wonen, het is dan gedaan met Westland.

Roepen dat duurzaamheid alleen kan met windmolens is totale onzin. Dit College snapt dus niets van de transitie naar een duurzaam Westland!