Structuurvisie Westland zet in op leefbare, toonaangevende Greenport

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/12/2013 22:17 - Gewijzigd op 17/12/2013 22:24

Westland 17.12.2013 - Na een intensief proces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en het college van burgemeester en wethouders...

heeft de gemeenteraad op 17 december jl. unaniem de structuurvisie Westland vastgesteld. In deze visie is vastgelegd hoe Westland zich naar 2025 toe moet ontwikkelen en wordt een doorkijk gegeven naar 2040. De inzet is een leefbare, toonaangevende Greenport.

 

Westland wil een unieke, internationaal toonaangevende, goed bereikbare en duurzame Greenportgemeente zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het verder versterken van het glastuinbouwcluster is een van de speerpunten. Net als het behoud van vitaliteit binnen en onderscheid tussen de verschillende kernen, het voldoen aan de woningbehoefte en het versterken van de hoofdstructuur van groen en water. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid van de gemeente.

Samen met partners

De gemeente Westland heeft de structuurvisie niet eigenhandig vormgegeven. Een intensief traject met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven heeft aan de basis gestaan van de visie. In 2012 heeft de gemeente een aantal stellingen gelanceerd waar iedereen op kon reageren. Daarnaast zijn vier bredetafelsessies over de Westlandse economie, gebiedskwaliteit, bereikbaarheid en vitaliteit georganiseerd. Experts hebben tijdens deze sessies hun advies gegeven, waarna een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en wethouder ruimtelijke ordening, Bram Meijer, de structuurvisie verder heeft vorm gegeven.

Aan de slag

Alle ruimtelijke ontwikkelingen die in de structuurvisie staan, zijn duurzaam en toekomstbestendig, zodat ze niet ten koste gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties. De volgende stap is om samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden aan de slag te gaan met de uitvoeringsagenda. Daarin staat welke stappen moeten worden gezet om te komen tot de gewenste ontwikkelingen.

De ‘Structuurvisie 2025; perspectief 2040’ is te downloaden via www.140174.nl/structuurvisie.