Thuiszorgwinkel sluit vanwege verlies

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/01/2013 11:32 - Gewijzigd op 14/01/2013 11:41

Naaldwijk 14.01.2013 - De fractie van CDA Westland heeft het college van B&W in een op 7 december 2012 ontvangen brief vragen gesteld over beperking van uitleen hulpmiddelen Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u bekend met de sluiting van bovengenoemde vestiging?

Antwoord

Ja. Vitaal, de organisatie die verantwoordelijk is voor de thuiszorgwinkels, geeft aan dat de exploitatie van de thuiszorgwinkel in Naaldwijk een negatief resultaat heeft. Naast de uitleen en verhuur van hulpmiddelen wordt er weinig gebruik gemaakt van het assortiment dat in de winkel wordt aangeboden. Met de stopzetting van de AWBZ vergoeding voor loopmiddelen verwacht Vitaal een verdere daling van de uitleenactiviteiten in de winkel.

De sluiting van de winkel in Naaldwijk staat niet op zich. Ook de filialen van Vitaal in Maassluis, Delft en Vinkeveen zijn of worden vanwege tegenvallende resultaten gesloten. Voor Westland betekent dit, dat voor de uitleen nog een beroep gedaan kan worden op de uitleenservice in de Lier.

Vraag 2

Deelt u onze mening, dat het uit oogpunt van klantvriendelijkheid en het bevorderen van zelfredzaamheid voor Westlandse burgers geen goede ontwikkeling is?

Antwoord

Zelfredzaamheid is gebaat bij goede hulpmiddelen. Door het sluiten van de vestiging in Naaldwijk zullen mensen daar meer moeite voor moeten doen door naar de vestiging in de Lier te gaan of digitaal te bestellen. Zeker onze oudere bewoners zullen dit als een drempel ervaren en wellicht afzien van aanschaf. Maar ook hier is de eigen verantwoordelijkheid aan de orde. Wij zijn dan ook content met het feit dat zorginstelling Pieter van Foreest bekendgemaakt heeft dat zij in het voorjaar van 2013 in Naaldwijk een nieuwe thuiszorgwinkel zal openen.  

Vraag 3

Bent u bereid om in gesprek te gaan met Vitaal of een andere organisatie met als doel de genoemde thuiszorgwinkel/uitleenservice open  te houden?

Antwoord

Vitaal heeft aangegeven, dat de instandhouding van een verliesgevende activiteit als de thuiszorgwinkel in Naaldwijk niet bespreekbaar is. Nu PvF heeft besloten een dergelijke voorziening op te zetten is een oriëntatie op andere mogelijkheden niet meer aan de orde.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak