Tien jaar wachtgeld voor colleges blijft gehandhaafd

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/10/2014 12:53 - Gewijzigd op 22/10/2014 15:23

Westlanden 22.10.2014 - De versobering van het wachtgeld voor wethouders en burgemeesters waar een meerderheid van de 2e Kamer voor was, gaat voorlopig niet door.

Minister Plasterk heeft het wetsvoorstel geheel onverwachts ingetrokken. De nieuwe wet stuitte op veel weerstand bij bestuurders binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Die willen dat de regeling in de huidige vorm gehandhaafd blijft.

Kamerleden hebben verbaasd gereageerd op het plotse besluit van Plasterk. Bedoeling was om de de wachttijd te verminderen van 10 tot 5 jaar. Zo heeft een wethouder die nu op zijn 57e aftreedt, tot zijn pensioen recht op wachtgeld.

Een woorvoerder van de minister geeft de 2e Kamer echter de schuld van de vertraging, omdat het voorstel niet op tijd in de agenda zou zijn gezet. Daardoor kan de regeling niet per 1 januari 2015 ingaan. Plasterk zelf zegt er later op terug te komen.

Wethouders die aftreden hebben het eerste jaar recht op 80% van hun salaris, daarna 70%. Een wethouder van een 100.000+ gemeente als Westland verdient maandelijks volgens de norm € 7553 en een burgervader tot € 8920.

Bron AD Westland en BB