Twaalf kandidaten voor burgemeesterschap Westland

Provincie Zuid Holland

Westland 11.07.2018 - Voor het burgemeesterschap van Westland hebben 12 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin 2019 in functie treden.

De sollicitanten – tien mannen en twee vrouwen – variëren in de leeftijd van 41 tot 62 jaar en zijn lid van CDA, PvdA, VVD, D66, een lokale partij of niet aan een politieke partij verbonden. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins. Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen.

De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting eind oktober twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Honselersdijk heeft al langer een nachtburgemeester

Aan de vorige burgemeester van Westland, Sjaak van der Tak, is per 1 oktober 2017 ontslag verleend. De commissaris benoemde daarop met ingang van 1 oktober 2017 Agnes van Ardenne-van der Hoeven tot waarnemend burgemeester van de gemeente Westland. Zij blijft tot het moment waarop de vacature is vervuld waarnemend burgemeester.