Uitbreiding subsidie duurzame energie voor maatschappelijke organisaties Westland

Gemeente Westland

Westland 27.08.2015 - Gemeente Westland wil de subsidies voor duurzame energiemaatregelen uitbreiden. Bij uitbreiding geldt de subsidieregeling voor alle maatschappelijke organisaties

op het gebied van onder meer sport, kunst en cultuur, jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, veiligheid, natuur en milieu. Dit voorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt op woensdag 16 september besloten door de raad. Voorheen konden alleen sport- en culturele verenigingen gebruik maken van de subsidie. De regeling draagt bij aan de ambitie van Westland voor meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland in 2020.

Investering duurzame toekomst

De gemeente wil met de uitbreiding van deze regeling zoveel mogelijk organisaties stimuleren om hier gebruik van te maken. Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor 25% van het investeringsbedrag van zonnepanelen, LED-verlichting en andere vormen van duurzame energieopwekking. Wethouder Mohamed el Mokaddem (Duurzaamheid) roept dan ook alle maatschappelijke organisaties op gebruik te maken van deze regeling. “Zo investeer je in een duurzaam klimaat en bespaar je op je energierekening. De ambitie om aan de slag te gaan met duurzame en energiebesparende maatregelen is aanwezig bij organisaties. Met deze uitbreiding van de subsidie willen we net dat extra duwtje in de rug geven.” (foto archief)

Subsidie voor duurzame energie bij Westlandse verenigingen

Het laatste zetje

Meerdere organisaties hebben al gebruik gemaakt van de eerdere regeling, zoals Watersportvereniging ’s-Gravenzande. De subsidie was voor John Roelofsen, voorzitter van de watersportvereniging, het laatste zetje om de investering te doen. Roelofsen: “We hadden aardig wat centen over, maar zonder de subsidie werd het echt te duur.” De vereniging heeft via de subsidieregeling van de gemeente Westland 65 zonnepanelen aan kunnen schaffen. “Wij zitten in een natuurgebied in ’s-Gravenzande, het is goed om naar de toekomst te kijken en wat terug te doen voor de natuur. Ik kan het andere verenigingen ook aanraden hoor, als je wat geld overhebt dan is het een goede regeling, wij zijn er in ieder geval erg content mee”.  

Subsidiebudget

In de periode 2014-2017 heeft de gemeente Westland €125.000 per jaar ter beschikking. Per organisatie geldt een maximale  subsidietoekenning van €25.000 en een minimaal investeringsbedrag van  € 5.000,-- De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Organisaties kunnen meerdere subsidieaanvragen doen.

Meer informatie? 

De regeling sluit naadloos aan bij de wens van de gemeente om met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners te werken aan een duurzame toekomst.

Meer informatie over de subsidieregeling? Ga naar www.gemeentewestland.nl of neem contact op via 140174.