Uitslag kladblokactie VVD in Naaldwijk

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/05/2013 10:54 - Gewijzigd op 03/05/2013 11:21

Naaldwijk 03.05.2013 - Ruim de helft van de inwoners van Naaldwijk is zeer tevreden over de eigen woonplaats, maar kritiek op het gemeentebestuur is er ook.  

De fractie van VVD Westland kreeg tijdens haar kladblokactie in het centrum van Naaldwijk afgelopen zaterdag veel nuttige input.

“Het gemeentehuis blijft de gemoederen maar bezighouden,” aldus VVD Westland fractievoorzitter Bart Waasdorp. “Het bleek opnieuw het meest genoemde punt van kritiek. Men is teleurgesteld dat het college van GBW, CDA en Progressief Westland de keuze heeft gemaakt om twee gemeentehuizen te bouwen. Heel Westland lijkt het er over eens te zijn dat er een goedkoop gemeentehuis op één centrale locatie moet komen. Iedereen met een beetje gezond verstand kan dat begrijpen.”

Veiligheid bleek ook een thema dat leeft bij veel inwoners. “Mensen maken zich zorgen over de vele woninginbraken van de laatste tijd, maar zien ook graag op tal van terreinen meer handhaving vanuit de politie. Hardrijders door woonwijken, hangjeugd rond de Verdilaan, scooters op wandelgebieden, we hebben vele voorbeelden gehoord,” aldus Waasdorp. “Mensen willen overduidelijk meer blauw op straat.”

Dat de gemeente de laatste tijd flink bezuinigt op de groenvoorziening begint bij veel mensen op te vallen. Waasdorp: “het is voor het eerst dat we tijdens een kladblokactie geregeld klachten horen over wegen en perken die er slecht bij liggen.” Eén situatie is volgens de VVD een typisch voorbeeld van bureaucratie waar snel wat aan gedaan moet worden. “Bewoners van de Woutersweg vertelden ons dat de gemeente een speeltuintje dat zou worden aangelegd heeft wegbezuinigd. Toen de bewoners zelf met eigen middelen de voor het speeltuintje bestemde grond wilden gaan inrichten kregen ze van de gemeente te horen dat ze daar geen toestemming voor hebben. Terwijl hetzelfde gemeentebestuur in het kader van de bezuinigingen burgers heeft opgeroepen om meer eigen initiatief te tonen op het vlak van groenvoorziening.” De VVD heeft de betreffende bewoners beloofd het gemeentebestuur hier op aan te spreken.

Ten slotte was het opvallend dat vrij veel mensen hun beklag deden over het geringe aantal supermarkten in Naaldwijk. “We hebben in Naaldwijk slechts twee supermarkten, waarvan maar één met parkeergelegenheid,” aldus één van de bewoners. De VVD is het met de klagers eens dat in een kern met het inwonertal van Naaldwijk er meer keuze zou moeten zijn en roept het college op om randvoorwaarden te scheppen voor de komst van een derde supermarkt.