Uitvoering centrumplan Kwintsheul stap dichterbij

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/02/2013 12:11 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Kwintsheul 20.02.2013 - De raad heeft in zijn vergadering van 19 februari jl. unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van ruim € 2 miljoen voor de uitvoering het centrumplan Kwintsheul.

Hierbij heeft de raad wel een paar kanttekeningen, met betrekking tot het ontwerp van de supermarkt en de eventuele parkeer- en verkeersdrukte, meegegeven aan het college. Naar verwachting kan in de zomer van 2013 worden gestart met de werkzaamheden. Een nieuwe Kastanjehof, een nieuwe supermarkt en de herinrichting van de openbare ruimte moeten de levendigheid in het centrum van Kwintsheul vergroten. Als alles volgens planning verloopt, is de metamorfose in de tweede helft van 2015 een feit.

Al geruime tijd werken de gemeente, Koornneef Vastgoed B.V., Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof en een klankbordgroep (waarin ook de Heulse Aanpak zitting heeft) aan de planvorming voor het centrum van Kwintsheul. Doel is te komen tot een levendig, duurzaam centrum, met  ruimte voor ontmoeting en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoefte. Er zijn drie concrete deelprojecten: het bouwen van een nieuwe supermarkt, nieuwbouw van dorpshuis Kastanjehof en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Alleen het laatste is een gemeentelijk project. De ontwikkeling van de supermarkt is een initiatief van Koornneef Vastgoed B.V., waarbij de gemeente vooral faciliterend optreedt. Voor de nieuwbouw van de Kastanjehof trekken de gemeente en het bestuur van de Stichting Kastanjehof samen op.

Bestemmingsreserve
Om tot realisatie van de (deel)projecten te komen is een bedrag van € 2.404.500 nodig, waarvan de gemeenteraad eerder al € 381.000,- had verstrekt. De kredietaanvraag aan de raad bedroeg daarom €2.023.500. De kosten worden gedekt uit de inkomsten uit het project en de bestemmingsreserve Centrumplan Kwintsheul. Dit zijn gelden die enkele jaren geleden al zijn gereserveerd voor een opknapbeurt van het centrum. 

Felicitatie
Wethouder Theo Duijvestijn van planontwikkeling noemt het beschikbaar stellen van het krediet door de gemeenteraad een belangrijke mijlpaal in het proces om te komen tot een levendig, functioneel centrum voor Kwintsheul. “De intensieve samenwerking met de verschillende partijen en de inbreng van de inwoners van Kwintsheul hebben geleid tot een breed gedragen plan” , aldus de wethouder. “Dat is een felicitatie aan alle betrokkenen waard. Nu kunnen we verder.” Naar verwachting worden op korte termijn de benodigde overeenkomsten tussen de diverse partijen getekend en kan het plan tot uitvoer worden gebracht.