Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald

CBS

Nederland 09.02.2022 - Het CBS meldt op basis van definitieve cijfers uit de emissieregistratie dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25,5% lager was dan in 1990.


De Urgenda-doelstelling (minimaal 25% minder uitstoot) is daarmee gehaald. De laatste vijf jaar is de uitstoot door kolencentrales met 80% verminderd. In het coronajaar 2020 was de uitstoot door wegverkeer 15% lager dan in 2019. Daarnaast was 2020 een relatief warm jaar, waardoor minder aardgas nodig was voor verwarming dan in 2019. 

Kwart minder uitstoot dan in 1990
In Nederland geldt sinds 2015 de Urgenda-doelstelling om in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Met 25,5% reductie is het Urgenda-doel in 2020 gehaald. Vanaf 2015 is de uitstoot door de elektriciteitssector met 39% gedaald, mede dankzij het sluiten van enkele kolencentrales. De uitstoot door kolencentrales is de laatste vijf jaar met 80 procent gedaald.

Aanzienlijk minder broeikasgasuitstoot in 2020
In 2020 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 164 megaton CO2-equivalent. Dat is 56 megaton CO2-equivalent minder dan in 1990. Van deze daling werd 16 megaton CO2-equivalent in 2020 gerealiseerd. In 2020 stootte de elektriciteitssector bijna 9 megaton CO2-equivalent minder uit dan een jaar eerder door minder steenkool te gebruiken.

In de mobiliteitssector (verkeer en vervoer) werd 4,5 megaton CO2-equivalent minder uitgestoten dan in 2019. Dit hangt samen met een 15% lagere uitstoot door het wegverkeer als gevolg van het corona-advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, en indien mogelijk thuis te werken. Door in het relatief warme jaar 2020 minder aardgas te verstoken stootten woonhuizen en kantoren ongeveer 1,5 megaton CO2-equivalent minder uit.

Uitstoot door Nederlandse economie 21% hoger dan IPCC
Naast de IPCC-cijfers, waar de Urgenda-doelstelling op is gebaseerd, berekent het CBS de uitstoot ook volgens andere richtlijnen: de broeikasgasemissies door de Nederlandse economie (conform de milieurekeningen) en de broeikasgasvoetafdruk). De broeikasgasuitstoot door alle Nederlandse economische activiteiten was in 2020 gelijk aan 199 megaton CO2-equivalent. Dit is 21 procent hoger dan de IPCC-uitstoot (164 megaton). Dit komt onder andere doordat in deze emissieberekening het verbranden van biomassa (19 megaton CO2-equivalent) en de uitstoot door de Nederlandse lucht- en zeevaart (respectievelijk 8 en 5 megaton CO2-equivalent) volledig worden meegeteld, in tegenstelling tot de IPCC-berekening.

Voetafdruk
Nederlanders bijna 40% hoger dan IPCC-uitstoot De uitstoot is nog hoger als er gerekend wordt volgens de broeikasgasvoetafdruk, gebaseerd op de consumptie van goederen en diensten door Nederlandse ingezetenen. Dit komt doordat in het buitenland veel uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt bij de productie van goederen en diensten die bestemd zijn voor Nederlandse consumptie. Nederland stoot volgens deze berekening 14% meer broeikasgassen uit dan de uitstoot door de Nederlandse economie, en 38 procent meer dan de IPCC-uitstoot.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Wat een bedrog. Wat worden we weer met zijn allen in de maling genomen. Triest.
Het ligt toch wel heel anders, lees wat hieronder staat. Johan Vollebroek is wellicht de grootste kenner op dit gebied.
Johan Vollenbroek
@j_vollenbroek
·
5 u
Van die 18,4 megaton CO2 is op zijn best 1% weer opgenomen in de geplunderde bossen. Dus dit betekent praktisch gezien dat Nederland in 2020 een overschrijding van het vonnis laat zien van circa 12%. Het klimaat laat zich niet voor de gek houden. We houden onszelf voor de gek..
Citeer Tweet
RIVM
@rivm
· 5 u
Als antwoord op @j_vollenbroek
Dag Johan. Dat klopt, biomassa telt niet mee voor het Urgenda-doel. Dat doel is gebaseerd op internationale IPCC-afspraken. Biomassa zorgde in 2020 voor 18,4 megaton CO2-uitstoot bovenop 138,3 megaton CO2. ^mb

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.