Verdichting dorpskernen bedreiging voor monumenten

Werkgroep Erfgoed bescherming

Westland 09.09.2021 - Monumenten zijn voor leefbare en sfeervolle dorpskernen van levensbelang.


Bevolkingsgroei en verdichting van dorpskernen zijn een bedreiging voor het historische karakter van de eeuwenoude dorpen in het Westland, maar ook voor het spaarzame tuinbouwerfgoed dat zich buiten de kernen bevindt.

De Historische Verenigingen in het Westland hebben voostellen gedaan aan de programcommissies van de politieke partijen. Zij vragen een actieve rol van de gemeente om het historisch erfgoed te beschermen. Daartoe roepen zij de partijen op de volgende punten in hun verkiezingsprogramma op te nemen.


Foto van afbraak vorige maand van de overkapping van de veiling aan de Bovendijk in Kwintsheul. Een voorbeeld van hoe het volgen de werkgroep niet moet. De gemeente Westland gaf groen licht voor de afbraak nadat de gemeentelijke monumentencommissie een positief advies voor behoud heeft afgegeven.

Bestaande, benoemde rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder vestingwerken, dienen kwalitatief beoordeeld te worden en zo nodig opgeknapt te worden. Hierbij dient tevens aandacht gegeven te worden aan het monument in zijn omgeving.

Een nieuwe inventarisatie van (jong) erfgoed en landschappen dient uitgevoerd te worden. Met nadruk dient hierbij aandacht gegeven te worden aan tuinbouw gerelateerd erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het voormalige veilinggebouw met haven in Kwintsheul, jonge kerken als de kolenkit, en bunkers in het Westland en zorg voor “planologische bescherming”.

Meer aandacht dient besteed te worden aan historische dorpsgezichten die als gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht kunnen worden aangemerkt. Met name is het van belang om geen verdichting en hoogbouw in de nabijheid van monumenten in dorpscentra door te voeren en de oude watergangen te sparen.

In het licht van de recente discussie over het Perdikse pad dat als kerkenpad in De Lier ten onder dreigt te gaan, willen we zeker ook aandacht geven aan immaterieel erfgoed en bescherming van oude tuinderspaden, jaagpaden, kerkenpaden en oude watergangen in het Westland zoals de Gantel en Booma.

Meer aandacht en onderzoek voor de archeologische waarden in het Westland en de verbinding met de landschapsstrategie die ontwikkeld wordt voor het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Op basis van CBS gegevens heeft de gemeente Westland voor een gemeente van ruim 100.000 inwoners zeer weinig budget ter beschikking heeft voor onderhoud van de ongeveer 200 gemeentelijke monumenten. Dit budget dient substantieel te worden verhoogd om eigenaren te stimuleren om verantwoord onderhoud aan hun monument te verrichten. Tevens kan de ambtelijk capaciteit voor monumentenbeleid worden uitgebreid zodat in de omgevingsplannen monumentale waarden en archeologie de aandacht krijgen die zij verdienen.

 

Reacties (4 reacties geplaatst)

JAN, daar heb je gelijk in, en ben ik het mee eens.

Hans, Er zijn momenten in het leven dat je een duidelijk standpunt moet nemen, jammer is dat het Westland is geworden wat het nu is maar het is nooit te laat om zich te hernemen.

Jammer, maar er komen steeds meer mensen van buiten het Westland, en de groep oude Westlanders kleiner. Dus de nieuwe Westlander heeft niet zoveel met de historische dingen. Dus Jammer.

Wie niet weet Waar hij vandaan komt weet niet waar hij naartoe gaat

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.