Vervangend groen in Westland een utopie!

Aad van Uffelen

Westland 18.11.2015 - Gemeente Westland, projectontwikkelaars en bedrijven kappen er lustig op los in Westland.

Al dan niet met een kapvergunning of stiekem worden bomen verwijderd. Soms is een boom ziek en soms is er geen andere mogelijkheid omdat een boom echt in de weg staat, dan is kappen noodzaak. Een gezonde niet al te oude boom kan vaak met succes worden verplant, maar dat gebeurt te weinig. De gemeente geeft zichzelf vaak te gemakkelijk een kapvergunning, al gauw zegt men dat een boom oud is of ziek of in de weg staat, overlast veroorzaakt.

Projectontwikkelaars maken het nog bonter want in plaats van een gebied  eerst te bezien op historische kwaliteit en waarde en de waarde van bomen daarin, kapt men alles eerst om (verschroeide aarde), gaat bouwen en dan mag je hopen dat er hier en daar nog een boompje wordt geplant. 

Beter is om oude kwaliteiten zoals de Zuidweg in Naaldwijk welke al op de kaart van Clusius staat, te behouden en in het omgevingsontwerp hier gebruik van te maken. Schoonheid en historische kwaliteit worden dan onderdeel van de nieuwe wijk.

Zo zijn onlangs de mooie oude elzen (Alnus) daar gekapt. De gemeente noemde ze ziek (Ash Dieback - essentaksterfte) maar die ziekte kunnen elzen niet krijgen en dus spreekt de gemeente niet de waarheid. (Bij Ash Dieback veroorzaken sporen van de schimmel Chalara fraxinea essentaksterfte)

Ook noemde men verleggen van leidingen en aanleg van uitritten als reden. Dat laatste klopt, maar waarom niet het ontwerp zo gemaakt dat deze unieke bomenrij behouden kon blijven, raadsels...

Stiekem kappen is normaal geworden omdat in omgevingsvergunningen nu eenmaal bijna alles zit verstopt en het wordt steeds moeilijker te ontdekken waar bomen worden gekapt, en dan is het al te laat. Zorgen zijn er ook omdat de gemeente bijna nooit na kappen tot vervangend groen over gaat. Bij gekapte bomen wil het nog wel eens lukken, maar zeker niet de afgesproken 2 voor 1 (wat op zich een zeer slechte en domme afspraak is) Ook bij verandering van een strandopgang, aanleg van bedrijventerreinen, de ontwikkeling van tuinbouwbedrijven e.d. verdwijnen bomen en wordt aan vervangend groen meestal niets gedaan, een enkel stekje uitgezonderd. Er zijn ook bedrijven die stiekem openbare bomen kappen als men vindt dat ze in de weg staan of het zicht op hun bedrijf verstoren.

Bij de plannen voor een tuinbouwbedrijf in de Lier aan de Hoefweg  op het voormalige asielzoekerscentrum (Schefferkamp) in combinatie met het terrein van Defensie zullen zeer veel bomen en struiken verdwijnen. Komt er vervangend groen, er zullen wel weer veel redenen zijn dat niet te doen! De daar levende vogels en dieren zoeken het ook maar uit.

Historisch groen is al vrijwel verdwenen en van de bestaande 38.000 bomen gaan alle essen sterven en vele bomen zoals beuken en eiken door klimaatverandering. De rekening van deze natuurvernieling is onmetelijk hoog, hoe kan Westland ooit nog leefbaar, groen en mooi worden, het is nu al de kaalste gemeente?

Waarom wijst de gemeente niet een aantal terreinen van mindere waarde aan en beplant dat met bomen en struiken zodat wat verloren gaat in ieder geval wordt vervangen. De gemeente zou eens moeten beginnen met bij elk besluit te denken aan het belang en waarde voor de burgers en de leefbaarheid van Westland...

Aad van Uffelen

Naaldwijk