Vier gevallen van diefstal boodschappen bekend

Geplaatst door Westlanders.nu op 29/01/2013 00:07 - Gewijzigd op 21/02/2013 13:48

Wateringen 29.01.2013 - De fractie D66 Westland heeft het College in een op 29 januari 2013 ontvangen brief, vragen gesteld over de diefstal van boodschappen in Wateringen.  

Op basis van bovenstaand gegeven willen zij, conform het bepaalde in artikel 26 van uw reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, de vragen als volgt beantwoorden.

 1.   Hoeveel meldingen van diefstal van boodschappen uit auto's zijn er bekend?

Bij de politie zijn vier incidenten bekend.

2.   Komen deze meldingen uitsluitend uit Wateringen of gebeuren deze diefstallen ook in andere Westlandse dorpen? Is er informatie bekend uit de aan Wateringen grenzende wijk Wateringse Veld?

Deze meldingen komen uit Wateringen. De politie heeft contact gehad met bureau Beresteinlaan. Uit navraag is gebleken dat incidenten m.b.t. diefstal van boodschappen uit auto’s niet zijn voorgekomen in het Wateringse Veld.

3.   Zijn er inmiddels personen aangehouden in verband met deze diefstallen?

Er zijn geen aanhoudingen verricht die verband houden met deze diefstallen.

4.   Welke maatregelen om nieuwe diefstallen te voorkomen zijn er inmiddels al genomen door het college, de burgemeester, de politie en/of justitie?

Politie waarschuwt burgers preventief middels Twitter over de gebeurtenis. Burgers worden er op attent gemaakt, dat zij hun auto afsluiten als zij hun winkelwagen terugzetten.

5.   Welke maatregelen zijn er nog in het verschiet? Is het college bereid tijdelijk mobiel cameratoezicht bij de parkeerterreinen rond de Wateringse supermarkten te overwegen?

Voorop staat dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en de mogelijkheden tot diefstal beperken. De supermarkten kunnen zelf klanten waarschuwen en alert maken op de incidenten.

Burgernet kan worden ingezet en aanvullend kan de burgemeester via de pers aandacht vragen voor deze vorm van criminaliteit en preventie maatregelen die onze inwoners kunnen treffen. Mobiel cameratoezicht is een buitenproportioneel middel gelet op het aantal incidenten.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak