VNO-NCW neemt afstand van persbericht

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/02/2013 07:44 - Gewijzigd op 16/02/2013 08:00

Westland 16.02.2013 - Na het bericht over een vermeend gezamenlijk bericht van VVD-Westland en VNO-NCW over de verbreding van de N213, hebben zij vrijdag onderstaand bericht verzonden.

VNO-NCW Westland-Delfland voert sinds enkele weken gesprekken met diverse Westlandse raadsfracties over het vestigingsklimaat in Westland en de opvattingen hiervan van de politieke partijen. Afgelopen dagen zijn in verschillende media berichten verschenen over standpunten die VVD Westland en VNO-NCW Westland-Delfland gezamenlijk zouden hebben ingenomen.

Deze berichten zijn geplaatst naar aanleiding van een persbericht van VVD Westland. Het persbericht is gebaseerd op het gesprek dat delegaties van VVD Westland en VNO-NCW Westland-Delfland onlangs hadden. In dit gesprek zijn in informele sfeer diverse onderwerpen besproken, zonder dat daarover conclusies zijn getrokken en zonder dat afgesproken is hierover berichten naar buiten te brengen.

VNO-NCW Westland-Delfland is doende om haar visie op de gewenste ruimtelijke-economische ontwikkeling van Westland te actualiseren. Dit proces bevindt zich nog in een beginstadium. Ons bestuur betreurt het zeer dat VVD Westland, zonder enige terugkoppeling met ons bestuur, berichten naar buiten heeft gebracht die niet juist zijn. Wij hechten eraan u van deze gang van zaken op de hoogte te brengen en nemen nadrukkelijk afstand van de door VVD Westland gevolgde handelwijze en van de inhoud van het persbericht.