Voorjaar gekenmerkt door droogte en kou

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/06/2015 14:38 - Gewijzigd op 23/06/2015 15:22

Westlanden 23.06.2015 - Sinds de zomer officieel zijn entree heeft gedaan op 21 juni is er eindelijk wat regen gevallen in de regio Westland. Maar het droge en frisse weer heeft wel zijn weerslag in de natuur.

Tot op heden heeft Westland pas twee echte warme dagen gehad in 2015 en de wind blijft vooralsnog uit de frisse hoek waaien.
 
 
Zo hebben bijvoorbeeld de bomen langs de Molenlaan in Honselersdijk nu al last van bladuitval, iets wat normaal pas in de herfst gebeurt. Bewoners waren vorige week bezig het overtollige blad te harken uit de voortuin.
 
 
'Langs de Molenlaan staan veel Platanen. Die hebben momenteel last van een bladschimmel. Door een koud voorjaar, vooral koude nachten en soms ook te nat (niet dit jaar) ontstaat bladvlekkenziekte en laat de plataan een deel van zijn blad vallen,'zo legt bomenkenner Aad van Uffelen uit. 
 
 
'Met name jong platanenblad heeft dit probleem. Je ziet het aan bruine vlekjes op het blad en het krult wat op. Sporen overwinteren in het afgevallen blad, dus dat opruimen is wel een goed idee. Ook jonge twijgen verwelken waardoor de boom er zielig uit gaat zien.
De groei wordt geremd en het kan nadelig zijn voor de boom en ook in het jaar er op. Het is niet dodelijk voor de plataan, maar zijn gezondheid wordt wel minder. Warm weer lost het probleem op.
 
Droogte is ook niet goed want door watergebrek gaan alle bomen zichzelf beschermen en laten in de zomer dan een deel van het blad vallen.
Dit jaar is al extreem droog en ook wel fris. 2015 hoort nu al volgens een  meteoroloog van het KNMI tot de 10 droogste jaren van de laatste 100 jaar en het kan zelfs het droogste jaar ooit worden sinds de meting dan,' aldus van Uffelen.
 
College niet verantwoordelijk voor gevolgen sluiting camping

Stuifzand in Monster

De bewoners langs de Monsterse duinen hebben dit jaar last van stuifzand sinds camping Molenslag het veld moest ruimen voor kalkarm grijdsuin. Maar mede door de droogte en dikwijls noord-westen wind is de begoogde grijsduin verruild voor een miniwoestijn, mede ontstaan door aanvoer van zand van de zandmotor.

Een medewerker van Dunea was dinsdagmiddag bezig met het vastzetten van doek rondom het zandgebied. Hij verwacht met warmer en wat natter weer dat de vegetatie sneller zal groeien waardoor de problemen met stuifzand zullen verdwijnen. De tijd zal het leren. 

Hoogheemraadschap en de droogte 

Een woordvoersterd van het Hoogheemraadschap laat op de vraag wat zij tot nu toe gedaan hebben met de droogte het volgende weten;

'Het heeft de afgelopen weken weinig geregend. Vandaar dat Delfland 30 kilometer droogtegevoelige dijken preventief heeft geïnspecteerd. Er zijn vooralsnog weinig of geen bijzonderheden geconstateerd. Maar door de aanhoudende droogte gaat Delfland de dijken vanaf deze week intensiever controleren om de huidige conditie in beeld te brengen en waar nodig versterken.

Delfland start nulmeting van veendijken

We houden het hele jaar door het water op peil. Bij droogte, zoals afgelopen periode, vullen we het watersysteem aan met zoet water van goede kwaliteit. Delftland voert het water aan uit het Brielse Meer. Een leiding van vier kilometer lengte, brengt vanuit het Brielse Meer zoet water naar het gemaal Westland in Hoek van Holland. Hier wordt het water via de verschillende vaarten en sloten verdeeld over het gebied. Is er meer water nodig, dan kunnen we water aanvoeren vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er kan op dit moment (maar ook tijdens langdurige droogte), voldoende water worden aangevoerd voor het op peil houden van het oppervlaktewater.

De dijken en kades beschermen ons tegen wateroverlast en overstromingen. Voor de veiligheid is het van belang dat de dijken in goede conditie blijven. Het afvoeren van regenwater uit de dichtbevolkte en laaggelegen polders in Delfland gaat via een stelsel van kanalen en vaarten met aan weerszijden een dijk. De dijken moeten stevig genoeg zijn om de druk van het water tegen te houden. Medewerkers van Delfland controleren de droogtegevoelig dijken vanaf nu wekelijks.

De zeer droogtegevoelige dijk zijn hoofdzakelijk te vinden in de gemeenten Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Ze bestaan deels uit veen en liggen op een veenbodem. Ze zijn ontstaan door inpoldering, toen de polders in dit deel van Nederland werden drooggelegd, bleef het veen over. Veen heeft de eigenschap bij droogte sterk te krimpen en gewicht te verliezen. Dit kan scheuren veroorzaken en heeft invloed op de stabiliteit van de dijk waardoor deze kan verzakken of afschuiven.'