Voorlopig geen zorgforum op Westlanders.nu

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/09/2014 09:37 - Gewijzigd op 24/09/2014 11:11

Westland 24.09.2014 - Met het oog op de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeente op 1 januari 2015 wil Westlanders.nu graag haar steentje bijdrage.

Begin dit jaar is er al overleg geweest met wethouder de Goeij en haar ambtenaren hierover hoe de redactie zou kunnen helpen. In het verleden zijn al tal van zaken openlijk via de website maar ook achter de schermen, kortgesloten en opgelost. 

Westlanders.nu kan nu al per dag 20.000 - 25.000 mensen snel informeren en daar komen elke maand honderden nieuwe volgers bij. En zo borrelde het idee op dat een aparte zorgforum wel eens hulp kan bieden in het overgangsproces. Dat hebben we uiteraard eerst aan de gemeente voorgelegd. 

Op de vraag wat de gemeente Westland van een zorgforum vindt kregen wij het volgende antwoord van woordvoerster van Velzen;

'Ik reageer even mede namens Marga op jullie idee van een zorgforum. Het idee is zeker aantrekkelijk, ook wij willen dat mensen niet tussen wal en schip vallen. Een forum vraagt inderdaad, zoals gesteld werd, snelle reactie en snel afstemmen. Wij denken dat dit op het onderwerp zorg in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn.

Als mensen problemen ondervinden dan gaat het vaak om complexe vraagstukken met veel invalshoeken en veel betrokken partijen. Een snel antwoord is dan niet mogelijk. Daarnaast is het qua mankracht voor ons als gemeente niet te doen om ook dit kanaal snel en efficiënt te bedienen, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Ons advies is daarom om het, zeker in dit stadium, niet te doen.'

Pilot met vertrouwenspersoon

Wel wil gemeente de clientvertrouwenspersoon Wmo en WWB, Gonneke Lauret, (meer info zie link) actief onder de aandacht te brengen. Sinds enkele maanden is zij aan het werk als cliëntvertrouwenspersoon voor de gemeente Westland.

Dit is een pilot van de gemeente in samenwerking met het Platform Gehandicapten Westland en de cliëntenraad Sociale Zaken Westland. Zij kan samen met mensen die een probleem ondervinden kijken wat de goede stappen zijn.

Mocht in een later stadium een forum wel wenselijk zijn dan zal Westlanders.nu u daarvan op de hoogte stellen.