Vorige week kwamen 2.200 asielzoekers naar Nederland

Rijksoverheid

Westlanden 20.10.2015 - Afgelopen week (12 oktober – 18 oktober) kwamen er ongeveer 2.200 asielzoekers naar Nederland. De week ervoor was de asielinstroom 2.500.

Uit deze lichte daling kunnen geen conclusies worden getrokken over de ontwikkeling van de asielinstroom. Die blijft moeilijk voorspelbaar. Met een instroom van 2.200 asielzoekers is de asielinstroom nog steeds substantieel hoger dan in voorgaande maanden en jaren.

In de afgelopen maand varieerde de wekelijkse instroom tussen de 2.200 en 4.200, terwijl per week ongeveer 500 mensen met een verblijfsvergunning – vergunninghouders - uitstromen van azc’s naar huisvesting in gemeenten. De druk op de opvang van asielzoekers in azc’s en noodopvanglocaties is daardoor nog steeds groot. Daardoor moet nog steeds een beroep worden gedaan op gemeenten voor nieuwe opvanglocaties en crisisnoodopvang in bijvoorbeeld sporthallen. (foto archief)

Om de azc’s te gebruiken waarvoor hij is bedoeld – de opvang van asielzoekers – werkt het kabinet samen met provincies en gemeenten om de doorstroom van vergunninghouders van azc’s naar huisvesting in gemeenten te bevorderen. Gemeenten hebben toegezegd om in het komende halfjaar 10.000 vergunninghouders onderdak te zullen bieden in tijdelijke huisvesting, zoals leegstaande verzorgingshuizen. Daarnaast wordt er samen met de provincies gekeken naar de realisatie van grootschalige noodopvang.

Asielzoekers krijgen nu ook een brief waarin hun verwachtingen wat worden bijgesteld over de procedures in Nederland. Hieronder de brief die in het Nederlands, Engels, Frans, Ararabisch, Russisch, Somalisch, Chinees, Farsi en Tigrinia is opgesteld.

---------------------------------------------------

Onderwerp Asiel in Nederland

Geachte heer, mevrouw,

Er komen nu veel asielzoekers zoals u naar Nederland. Daarom is het in de opvang erg druk en duren de asielprocedures lang. Ik begrijp dat u graag zo snel mogelijk duidelijkheid wilt krijgen over uw toekomst. In deze brief vertel ik u wat u kunt verwachten.

Sobere opvang

Nederland heeft nu te weinig opvangplaatsen voor asielzoekers in normale opvangcentra. U krijgt daarom nu sobere opvang. Dat zijn bijvoorbeeld sporthallen of tenten, waar veel mensen in dezelfde ruimte slapen.

Langer wachten

Het is helaas niet mogelijk u op korte termijn te vertellen of u een asielvergunning krijgt en daarmee tijdelijk in Nederland mag blijven. Het duurt nu bijna een half jaar voor uw aanvraag in behandeling kan worden genomen. Daarna begint de procedure om te beslissen over uw asielaanvraag. Dit wordt per persoon zorgvuldig bekeken. Ook kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is. Dit kan nog eens zes maanden of langer duren.

Als wordt besloten dat u niet mag blijven, moet u Nederland direct verlaten. In dat geval kunnen we u helpen bij uw vertrek.

Als u wel mag blijven, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning. Op dit moment zijn er onvoldoende huizen voor iedereen. Daarom is het mogelijk dat u in de asielopvang moet blijven, ook als u al een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen. Als er wel woonruimte beschikbaar is, kan dit ook een containerwoning of omgebouwd kantoorpand zijn. Het is mogelijk dat u hier met anderen moet samenwonen.

Familie

Zolang u nog geen tijdelijke verblijfsvergunning heeft, kunt u geen aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen. Pas als u een vergunning heeft, kunt u een aanvraag indienen voor uw gezin. Het is vooraf niet zeker of u uw gezin mag laten overkomen. Het kan lang duren voordat u hierover duidelijkheid krijgt en uw gezin daadwerkelijk naar Nederland komt. Op dit moment kan ik helaas niet aangeven hoeveel tijd dit kost. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Dr. K.H.D.M. Dijkhoff

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie