VVD: Gebrek aan visie voor gebiedsontwikkeling

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/02/2013 07:36 - Gewijzigd op 22/02/2013 07:49

Westland 22.02.2013 - De fractie van VVD Westland heeft kritische kanttekeningen gemaakt bij het door het college opgestelde Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkeling voor 2013 tot 2016.

De VVD verwijt het college een gebrek aan visie en stelt dat het college zich rijk rekent met onrealistische aannames.

VVD Westland fractievoorzitter Bart Waasdorp: “Het doel van een meerjarenperspectief is om in de toekomst te kijken. Wat gebeurt er de komende vier jaar en hoe schatten we risico’s in? In plaats daarvan gaat het grootste gedeelte van het document dat naar de raad is gestuurd over 2012. Op die manier is het eerder een minderjarenperspectief.”

Waasdorp maakt zich zorgen over het feit dat de gemeente er in het document nog altijd van uit gaat dat er de komende jaren 600 à 700 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. Waasdorp: “de gemeente houdt zichzelf met deze aanname echt voor de gek. Zeker omdat men in hetzelfde document al concludeert dat vraag en aanbod op dit moment al niet meer op elkaar aansluiten en dat er in omliggende gemeenten ook veel nieuwbouw is die concurreert met die uit het Westland. Volgens ons moet allang bekend zijn hoeveel woningen er in 2013 en 2014 écht worden opgeleverd, en hoeveel woningen al zijn geschrapt of doorgeschoven.”

VVD Westland roept het college op om een realistischer plan op tafel te leggen met een duidelijkere visie op de toekomst. “Belangrijkste vraag die voor alle bouwlocaties gesteld moet worden: verkopen we die grond ooit nog en krijgen we er geld genoeg voor om onze schulden af te lossen?” aldus Bart Waasdorp. “Verder moet het college op basis van een realistische inschatting van het aantal benodigde nieuwbouwhuizen een plan maken over waar we vol gas gaan bouwen en waar we pas op de plaats maken. Pas op dat moment krijgt het meerjarenperspectief gebiedsontwikkeling de inhoud die nodig is om het een volwaardig stuk te maken.”