Waar wordt uw OZB aan uitgegeven?

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/12/2013 10:14 - Gewijzigd op 26/12/2013 10:48

Westland 26.12.2013 - De OZB gaat volgend jaar met 3,5% omhoog zo heeft de gemeente Westland het laatst bekendgemaakt.

Per jaar int de gemeente in totaal zo rond de €22 miljoen aan OZB belastingen bij haar Westlandse inwoners. Aan de andere kant leent gemeente Westland sinds haar bestaan in 2004 rond de € 30 miljoen jaarlijks bij met de creditcard bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In een voorgaand bericht zijn we hier meer inhoudelijk op ingegaan.

Maar waar wordt uw OZB bijdrage aan besteed? De woordvoerster van de gemeente laat hierop het volgende weten;

'De totale investeringsuitgaven in 2013 bedragen € 27,8 miljoen (stand medio december). Hieronder de posten vanaf € 1 miljoen (afgerond):

Uitbreiding school de Boemerang                     € 1,0 mln.

Brede School Wateringen ZuidWest                  € 2,3 mln.

Uitbreiding lokalen PWA school                        € 1,0 mln.

Verbeteren binnenklimaat basisscholen             € 1,0 mln.

Reconstructiegebied Wateringveldse Polder      € 3,4 mln.

Groene Schakels/deelproject Zwethstrook         € 1,1 mln.

Herinrichting na rioolvervanging                        € 1,0 mln.

Riolering kruisbroek West Naaldwijk                  € 1,0 mln.

Knelpunten school-thuisroutes                          € 1,1 mln.

Startersleningen                                              € 2,0 mln.

De ozb-inkomsten dienen niet alleen ter dekking van rente en afschrijvingen op investeringen, maar bijvoorbeeld ook ter dekking van kosten voor onderhoud van wegen, sociale werkvoorziening, bibliotheken, subsidies etc. etc.'

Al die uitgaven vind je terug in de begroting 2014-2017 (https://www.gemeentewestland.nl/bestuur/begrotingjaarrekening/ontwerpbegrotingen/ontwerpbegroting-2014-2017/ )