Warmtesysteem Westland krijgt steeds meer vorm

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/05/2018 09:52

Westland 09.05.2018 - Sinds de oprichting van de Energie Transitie Partners (ETP) - in december 2016 – zijn twee nieuwe Westlandse warmtecoöperaties opgericht,

Kralingerpolder en Polanen, en één in voorbereiding in de omgeving van Wippolderlaan. In deze coöperaties verkennen glastuinbouwbedrijven samen duurzame alternatieven voor aardgas, zoals geothermie, biomassa en restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met ondersteuning van ETP en LTO Glaskracht ontwikkelen zij haalbare business cases, om daarna vlot door te pakken richting realisatie.

De coöperatie Kralingerpolder – opgericht in januari 2018 - betreft 130 hectare glastuinbouw in de Kralingerpolder, De Lier. De coöperatie verkent op dit moment de opties om de telers in het gebied te voorzien van duurzame warmte - in de vorm van aardwarmte, biomassa of restwarmte - en voldoende externe CO2, die beiden continue en tegen een concurrerende prijs beschikbaar zijn. Zo wordt er onder andere geologisch onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor een geothermiedoublet en worden mogelijke tracés voor een warmtenet onderzocht.

De warmtecoöperatie Polanen – opgericht in januari 2018 – betreft het gebied Boomawetering en Gantel. Inmiddels heeft zich 130 hectare glastuinbouw bij deze coöperatie aangesloten. Het energieverbruik van alle leden is in kaart gebracht en het bestuur oriënteert zich nu op de financiële en technische mogelijkheden die er zijn voor duurzame warmte. De ondernemers rond de Wippolderlaan komen binnenkort bij elkaar om te spreken over de mogelijkheden voor het vormen van een warmtecoöperatie. Doel: een duurzaam warmtesysteem voor de bedrijven in dit gebied.

Een krachtige samenwerking
“Het mooie van ETP is dat de telers samen bepalen welke warmteopties zij willen onderzoeken en daarbij ondersteuning krijgen op technisch, financieel en organisatorisch vlak. Met HVC, Capturam, gemeente Westland en provincie als back-up krijgen telers veel gedaan”, zegt Hans van den Berg van LTO Glaskracht. “Bovendien wordt er met de coöperaties verder gekeken dan het belang van elke individuele coöperatie: doel is een duurzaam warmtesysteem voor het Westland. Voorafgaand aan de realisatie bepalen de telers met welke partijen zij projecten willen realiseren. Kiezen ze voor ETP, dan kunnen zij in projecten deelnemen als klant, participant of eigenaar. Kortom, de ondernemers zijn aan zet en samen sterk.”

ETP in het kort...
Energie Transitie Partners maakt duurzame warmte beschikbaar voor én met glastuinbouwbedrijven in het Westland. Met de kennis en ervaring die is opgedaan met o.a. het project Trias Westland kan ETP telers ondersteunen bij o.a. geothermie-, restwarmte- en biomassaprojecten. Samenwerking met de telers staat hoog in het vaandel. Coöperaties van bedrijven bepalen welke warmteopties zij willen onderzoeken; ETP ondersteunt op technisch, financieel en organisatorisch vlak.