Weinig regeldruk voor ondernemers in het Westland

Gemeente Westland

Westland 14.03.2014 - Van de bijna 200 gemeenten die hebben meegedaan aan het MKB onderzoek naar regeldruk voor ondernemers komt Westland als één van de beste naar voren.

De toenemende regeldruk zorgt voor veel ergernis bij ondernemers omdat het tijd en geld kost. De gemeente vindt het belangrijk om ondernemers de ruimte te geven door zo min mogelijk regels op te leggen.

Welstandstoets

Het minder ingewikkeld maken van de welstandstoets is een van de punten waarop de gemeente goed scoort in het onderzoek. Door de vergunningen te vervangen door een ambtelijke toetsing is het voor ondernemers een sneller en ook goedkoper proces geworden. Dat geldt ook voor de terrasvergunningen en het reclamebeleid. Door ingewikkelde vergunningen te vervangen door algemene regels is nu makkelijk te controleren of je aan de regels voldoet.

Digitalisering

Veel vergunningsprocedures zijn gedigitaliseerd waardoor het voor ondernemers eenvoudig is om een vergunning aan te vragen. Ook het Bedrijvencontactcentrum levert een bijdrage aan de vereenvoudiging van procedures voor ondernemers. Hier kunnen zij terecht voor advies en begeleiding bij bijvoorbeeld juridische vragen over het vestigen van een bedrijf of het aanvragen van vergunningen.

Ruimte voor ondernemers

Wethouder Arne Wevering (o.a. Dienstverlening) ziet de goede uitslag van het onderzoek als een erkenning dat de gemeente op de goede weg is om onder meer de regeldruk bij ondernemers te verlichten. Weverling: ”juist in Westland vinden we het belangrijk om ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren en ruimte te geven om te ondernemen. We zijn een belangrijke economische motor. We hebben gekeken welke regels te schrappen zijn en hoe je procedures makkelijker kunt maken.”