Westland aan de slag met participatieverklaring voor nieuwkomers

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2013 13:13 - Gewijzigd op 20/12/2013 13:21

Westland 20.12.2013 - Gemeente Westland doet mee aan een landelijke proef met een participatieverklaring voor nieuwkomers in Nederland.

Nieuwkomers worden daarin gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. De verklaring is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om integratie van migranten te laten slagen. De proef start in januari 2014.

De participatieverklaring is bedoeld voor zowel migranten van binnen als buiten de Europese Unie. Wettelijk gezien mogen EU-arbeidsmigranten niets opgelegd krijgen, maar met het oog op het vrije werknemersverkeer is het ook voor hen essentieel dat ze goed aansluiten bij de Nederlandse samenleving. Zo wordt per 1 januari 2014 de arbeidsmarkt voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië opengesteld.  Wethouder Weverling:  ‘’Door deze proef maken we duidelijk dat arbeidsmigranten welkom zijn, maar dat we ook iets terugverwachten; actief meedoen en een steentje bijdragen. Het is tweerichtingsverkeer. “

Naast het laten ondertekenen van een participatieverklaring, conform EU-wetgeving op vrijwillige basis, organiseert Westland voor arbeidsmigranten die hier langer dan een jaar verblijven groepsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op deelname aan sociaal-maatschappelijke activiteiten om migranten meer te betrekken bij de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwilligerswerk of meeloop-dagen bij sport- of culturele verenigingen.  Ook  krijgen deelnemers een workshop over de rechtstaat en een verdiepingsworkshop over de belastingen in Nederland.

Minister Asscher van wie de proef komt, ziet het als de rol van de overheid dat het voor iedereen die naar Nederland komt duidelijk is wat de rechten en plichten zijn. ‘Juist nieuwkomers willen de normen en waarden kennen om te weten wat er van ze verwacht wordt. Dat zorgt er ook voor dat ze makkelijker hun weg vinden in de Nederlandse samenleving en minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik.’ De minister neemt nog meer maatregelen om het vrije werknemers verkeer in goede banen te laten leiden, zo worden schijnconstructie en malafide werkgevers hard aangepakt.

Naast Westland doen ook Amsterdam, Rotterdam,  ‘s-Hertogenbosch, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Doetinchem, Enschede, Zundert, Amersfoort, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Waalwijk mee aan de proef.