Westland investeert in continuïteit van zorg

Gemeente Westland

Westland 11.07.2014 - Vanaf 2015 krijgt ook de gemeente Westland er veel taken bij op het gebied van werk, zorg en jeugd.

Voor die taken krijgt de gemeente minder geld. Om de veranderingen die nodig zijn zorgvuldig te bespreken met klanten is 2015 een overgangsjaar waarin de gemeente zorgt voor zoveel mogelijk continuïteit van zorg en beperking van het risico op het verlies van arbeidsplaatsen. Daarom vangt Westland de rijksbezuiniging van 40% op hulp in het huishouden helemaal op in 2015 en kort ook niet op persoonsgebonden budgetten.

Voor hulp in het huishouden en het PGB (Persoonsgebonden budget) is de omvang van de hulp en het bedrag wat ervoor beschikbaar is in 2015 gelijk aan 2014. Dit geldt voor mensen die tot en met 2015 een indicatie hebben of krijgen. De gemeente kan de rijksbezuiniging opvangen omdat er al sinds 2012 slimmer en efficiënter gewerkt wordt bij de toekenning van voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het keukentafelgesprek heeft gezorgd voor een besparing terwijl de klanttevredenheid goed bleef. Het geld dat daarmee bespaard is, kan nu worden gebruikt om de kortingen op te vangen.

Wethouder Marga de Goeij: “Als gemeente willen we zorgvuldig omgaan met mensen die ondersteuning nodig hebben. We willen nieuwe én bestaande cliënten goed leren kennen zodat we de zorg zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan wat nodig is. Dat betekent dat we veranderingen geleidelijk doorvoeren.”

Het ongewijzigd voortzetten van de omvang en het bedrag voor hulp in de huishouding en het PGB - geeft voor deze twee cliëntgroepen duidelijkheid voor 2015. Voor cliënten Jeugdzorg en cliënten AWBZ-begeleiding, de nieuwe taken van de gemeente, gelden overgangsrechten. In 2015 krijgen alle cliënten met een indicatie voor zorg een gesprek met de gemeente waarin opnieuw gekeken wordt naar wat er aan zorg en ondersteuning nodig is voor 2016 en verder.