Westland maakt zich op voor Oud & Nieuw

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/12/2013 12:33 - Gewijzigd op 12/12/2013 12:37

Westland 12.12.2013 - Gemeente Westland bereidt zich voor op de jaarwisseling. De gemeente heeft hiervoor spelregels opgesteld...

en maatregelen getroffen, maar roept ook nadrukkelijk inwoners op om verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig en feestelijk Oud en Nieuw.

Feesten

De legaal georganiseerde feesten in sporthallen en horecagelegenheden dragen bij aan een veiliger jaarwisseling. Hiermee wordt voorkomen dat er grote groepen mensen op straat gaan zwerven. Bij calamiteiten kan direct actie worden ondernomen door politie, brandweer en ambulancedienst, omdat locaties bekend zijn door de afgegeven evenementenvergunningen.

Tegen illegale feesten zal handhavend worden opgetreden. Dit betekent dat een proces-verbaal opgemaakt wordt, waarbij de boete kan oplopen tot maximaal € 19.500,-. De volgende sporthallen hebben dit jaar een evenementenvergunning gekregen voor de jaarwisseling: SoSef hal in Honselersdijk, Westlandia hal in Naaldwijk en RPC (racket- en partycentrum) in ’s-Gravenzande. Ook in de reguliere horeca zullen festiviteiten plaatsvinden.

 

Vuurwerkgebruik: vuurwerk in speeltuinen is verboden

Vuurwerk mag afgestoken worden tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Illegaal vuurwerk is uiteraard verboden. Wanneer er door vuurwerk schade ontstaat aan de openbare ruimte, dan wordt de schade verhaald op de dader. Vuurwerk afsteken in speeltuinen is verboden, omdat kinderen niet de dupe mogen worden van door vuurwerk vernielde speeltoestellen.

 

Containers

In de dagen voor de jaarwisseling worden boven- en ondergrondse glas-, kunststof-, textiel- en papiercontainers weggehaald of afgesloten om zoveel mogelijk schade en vernieling rond de jaarwisseling te voorkomen. Tijdens deze dagen kunt u geen gebruik maken van praktische openbare voorzieningen zoals afvalbakken, verzamelcontainers, milieueilanden, hondenpoepbakken en dispensers voor (hondenpoep)zakjes.

 

Brandbaar materiaal: geen vreugdevuur, wel vuurkorven

Inwoners wordt aangeraden om brandbare materialen, zoals minicontainers, zoveel mogelijk uit het straatbeeld te verwijderen. Ook ondernemers worden gestimuleerd om (bouw)materialen en/of losse objecten te verwijderen en bedrijventerreinen goed af te sluiten. Vreugdevuren zijn niet toegestaan. Vuurkorven en –manden zijn wel toegestaan, zolang de veiligheid niet in het geding komt en de openbare ruimte niet wordt beschadigd.

Verdachte zaken melden

De gemeente Westland roept iedereen op die vernielingen en/of wangedrag ziet gebeuren tijdens de jaarwisseling om 112 te bellen en waar mogelijk foto’s en filmpjes te maken. De politie kan dan snel reageren en via de rechter de kosten verhalen op de dader. Als de dader een bekende is, kan er ook gebeld worden naar de M-lijn (Meld Misdaad Anoniem) 0800-700 om het wangedrag anoniem te melden.

Leegstaande gebouwen

Leegstaande panden worden zo nodig voor de jaarwisseling dichtgespijkerd of gesloopt. De diverse hulpdiensten zijn bekend met de locaties van deze risicopanden in Westland waardoor zij snel kunnen optreden mocht dit toch nodig zijn.

Schoonste straat

Tijdens en na de jaarwisseling wordt door de gemeente veel aandacht en geld besteed aan het opruimen van de restanten van vuurwerk en andere rommel op straat. Gemeente Westland organiseert daarom ook dit jaar de ‘Schoonste straat’-wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd wordt de veiligheid vergroot door vuurwerkafval op te ruimen voordat kinderen deze (opnieuw) kunnen afsteken. Winnaars van de ‘Schoonste straat’-wedstrijd ontvangen een cadeaubon van theater De Naald in Naaldwijk. Aanmelden kan tot dinsdag 31 december 12.00 uur 's middags bij het Meldpunt Leefomgeving via telefoonnummer 14 0174 of via www.gemeentewestland.nl. Op het meldingsformulier kiest u bij categorie voor 'Reiniging & afval' en bij onderwerp 'Schoonste straat actie'.

Inzameling kerstbomen

Het inleveren van kerstbomen is mogelijk bij de gemeentewerven in ’s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk. In de eerste dagen van januari kunnen kerstbomen ook worden ingeleverd bij de verschillende verzamelpunten in de gemeente Westland en wordt er €0,50 betaald voor iedere ingeleverde boom. Bij een aanbod van 25 of meer kerstbomen is er de mogelijkheid om de bomen bij u op te laten halen. Stapels kerstbomen die vóór de jaarwisseling worden aangetroffen, worden beschouwd als een mogelijke brandhaard. Deze worden, zonder dat daarvoor een vergoeding  wordt verstrekt, verwijderd door medewerkers van de gemeente.

Strafrechtelijke vervolging (huisarrest, (super)snelrecht en geweld tegen hulpverleners)

Het beleid van het Openbaar Ministerie is er op gericht om daders van oud & nieuw gerelateerde overtredingen een straf te geven die hen direct raakt.  Het openbaar ministerie hanteert een lik op stuk beleid. Ernstige zaken zullen zoveel mogelijk via snelrecht worden afgedaan. Verdachten blijven zo mogelijk vast zitten tot de zitting in de eerste weken van januari. Taakstraffen worden zo mogelijk direct en zichtbaar uitgevoerd. Schade zal worden verhaald op de daders.

De eisen van het OM voor feiten gepleegd rond oud en nieuw liggen een stuk hoger dan in de rest van het jaar. Bij geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt twee keer zo hoog geëist. Ook zal het Openbaar Ministerie op zitting eisen dat de veroordeelde de volgende jaarwisseling niet naar buiten mag. In geval van  ernstige overlast in de dagen voor Oud &Nieuw  kan de burgemeester of de officier van justitie een gebiedsverbod opleggen voor de avond en nacht van 31 december.