Westland opent RNI loket

Gemeente Westland

Westland 16.12.2015 - In januari 2016 opent de gemeente Westland een RNI-loket (Registratie Niet-Ingezetenen) voor mensen die

niet of korter dan 4 maanden in Nederland verblijven en een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Westland is het 19e RNI-loket in Nederland en voorziet hiermee in een behoefte van veel Westlandse ondernemers.

De RNI-loketten hebben als doel diegenen die geen vaste verblijfplaats in Nederland hebben, maar wel een (fiscale) relatie hebben met de Nederlandse overheidsinstellingen in te schrijven in de Basisregistratie Personen. De hoofdtaak van een RNI-loket is het verstrekken van een Burgerservicenummer aan deze niet-ingezetenen. Een BSN is o.a. noodzakelijk om in Nederland te kunnen werken.

Andere beleid gemeente Westland voor Wob-verzoeken

Erkenning 

Wethouder Weverling: “We zijn trots dat Westland door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangewezen als landelijk RNI-loket. Het is een erkenning van het belang van de Westlandse economie en de sterke positie van de gemeente als expert in de registratie van arbeidsmigranten. Het Westlands RNI-loket draagt bij aan verbetering van de dienstverlening aan zowel werkgevers als arbeidsmigranten, die gezamenlijk een grote bijdrage leveren aan de Westlandse economie.”

Minder tijdverlies

Met de komst van het RNI-loket komt de gemeente tegemoet aan de wens van werkgevers om arbeidsmigranten die in Westland werken ook in Westland te kunnen registreren.

Tot voor kort moesten zij hiervoor naar andere steden. De grote afstanden en verlies van werkuren leidden vaak tot problemen, frustraties en financieel verlies voor arbeidsmigranten en werkgevers. De gemeente, gesteund in haar wensen door de RNI-loketten van Rotterdam en in het bijzonder Den Haag, is vervolgens een traject gestart om een aanwijzing als RNI-loket mogelijk te maken.