Wet Aanpak Schijnconstructies gepresenteerd

Gemeente Westland

Westlanden 13.12.2014 - Vrijdagmiddag heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Met deze wet moeten uitbuiting, verdringing en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden teruggedrongen. Wethouder Arne Weverling van de gemeente Westland is blij dat het wetsvoorstel er nu ligt. “De gemeente Westland streeft naar een eerlijk woon- en werkklimaat voor arbeidsmigranten.

Schijnconstructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en verslechteren de positie van de arbeidsmigrant. Daarom hebben wij er in januari 2013 bij de minister op aangedrongen deze constructies van uitzendbureaus aan banden te leggen. Belangrijk is dat er nu voor alle partijen duidelijkheid ontstaat over de rechten en plichten die zij hebben. Het principe ‘gelijk werk – gelijk loon’ ondersteunen wij van harte.

De kritische noot van de Raad van State ten aanzien van onduidelijkheid over de aard en omvang van het probleem onderschrijven wij niet." De gemeente gaat de inhoud van het wetsvoorstel nader bestuderen. Wethouder Weverling wil graag met alle partijen in Westland de dialoog aangaan over de inhoud en uitvoering van de wet.

Lees het persbericht over de Wet Aanpak Schijnconstructies op de website van de Rijksoverheid.