Wethouder Bram Meijer in het zonnetje gezet

Natuurpunt Westland

Naaldwijk 16.05.2018 - Op 15 mei 2018 ontving aftredend wethouder Bram Meijer in zijn kantoor in het gemeentehuis van Westland Anneke Duyvesteijn en Aad van Uffelen.

Zij vertegenwoordigden Natuurpunt Westland, Groei&Bloei Westland, de werkgroep Leefbos Westland en de werkgroep bescherm de Westlandse kust. Het was zo vertelde hij zijn laatste afspraak in zijn ca. 16 jaar durende wethoudersperiode, voor ons een bijzondere eer.

In de afgelopen jaren is regelmatig met wethouder Meijer goed en constructief overleg gevoerd over de natuur, het groen en de leefomgeving in Westland. Samen met Meijer werd een mooi resultaat behaald voor LeefbosWestland en werd een begin gemaakt van meer en beter groen, hard nodig in de kaalste gemeente van Nederland.

Bram Meijer was een sympathieke en kundige wethouder met een luisterend oor en hij dacht positief mee over hetgeen door ons werd ingebracht. Een unieke prestatie zette Meijer neer met het traject Kustvisie, waarbij hij op voorbeeldige wijze het participatietraject stuurde en luisterde naar alle deelnemers, met als resultaat een breed gedragen goede kustvisie. Dat 4 partijen in de raad dat vervolgens verwierpen was voor allen die zo betrokken bij onze kust zijn, een grote teleurstelling en onbegrijpelijk. Als wethouder liep Meijer vooruit op de komende nieuwe omgevingwet, waarin deze inspraakprocessen altijd gevoerd moeten worden.

Wij complimenteren wethouder Meijer en bedanken hem voor zijn inzet en meedenken,  zijn vertrek is een groot gemis voor ons en vooral voor Westland.
Toepasselijk werd Meijer een fraaie Acer aangeboden, deze bijzondere boom staat voor: evenwicht, belofte en onafhankelijkheid. Acer betekent, spits en scherp en vlam van aspiratie. Hij heeft fraai blad en is vlammend mooi in de herfst. Het is ook een boom die goed is voor de biodiversiteit en dus ecologisch van grote waarde.

Wij wensen Bram Meijer veel goeds toe.

Natuurpunt Westland