Wie verdient een lintje?

Gemeente Westland

Westland 21.06.2018 - Overal in Nederland, en zeker in Westland, zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond.

Zij verdienen erkenning en kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Kent u iemand die een belangrijke rol vervult voor Westland en die u graag in het zonnetje wilt laten zetten? De gemeente Westland vraagt u deze persoon voor te dragen voor een onderscheiding ook wel ‘lintje’ genoemd.

Het lintje verdien je indien er sprake is persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Voor het uiteindelijke besluit om iemand te onderscheiden, doorloopt een voorstel een lange procedure.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld voor een lintje in aanmerking komen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Hoe vraagt u een lintje aan?

Iedereen kan iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Daar komt veel bij kijken. Wanneer u iemand uit Westland wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de kabinetsmedewerkers van gemeente Westland via 140174 of onderscheidingen@gemeentewestland.nl. Zij kunnen u adviseren of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure. Het aanvraagformulier voor een lintje kunt u invullen via www.lintjes.nl. Op het aanvraagformulier vult u de persoonsgegevens van de kandidaat in, inclusief naam, adres en woonplaats. U vult op het formulier ook de reden voor de aanvraag in:

·      Waarom vindt u dat deze persoon een lintje verdient? Het is belangrijk om alle feitelijke gegevens te verzamelen en op te schrijven.

·      Schrijf vooral op om welke activiteiten het gaat, voor welke organisatie(s) het is en waarom deze activiteiten bijzonder zijn.

·      In welke perioden is de kandidaat actief geweest?

·      Hoeveel uur per week of per maand?

·      De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet te ver in het verleden liggen.

·      Hoe groot is de organisatie waarin de kandidaat actief is; hoeveel mensen werken er bijvoorbeeld?

·      Worden de activiteiten buiten de hoofdfunctie betaald? Denk bijvoorbeeld aan reis- en onkostenvergoedingen en dergelijke.

·      Vraag ook of anderen uw aanvraag willen ondersteunen via een officiële ondersteuningsbrief met informatie over de betekenis van uw kandidaat voor een organisatie of de samenleving.

Dien de aanvraag op tijd in

Het is van belang om het voorstel tijdig in te dienen, omdat verschillende partijen het voorstel moeten behandelen. Voor uitreiking ter gelegenheid van Koningsdag 2019 (lintjesregen) op 26 april 2019 is het van belang dat het voorstel uiterlijk 1 augustus 2018 bij de gemeente Westland binnen is. Voor andere bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een afscheid of jubileum) moet de aanvraag minimaal 6 maanden voor de geplande uitreikingsdatum bij de gemeente worden ingediend.

Informatie

Kent u zo’n inwoner, en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Of twijfelt u of er voldoende aanleiding is? Neem contact op met de kabinetsmedewerker van gemeente Westland, tel. 140174 of e-mail: onderscheidingen@gemeentewestland.nl