Wie wil een Volkstuin in Westland?

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/05/2013 11:17 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:14

Naaldwijk 01.05.2013 - Westland wordt steeds duurzamer! Naast de geboorte van Platform Duurzaam Westland dit jaar zijn er vele projecten die mensen bewust maken van de mogelijkheden van een duurzame lifestyle.  

Zo is Aad van Uffelen al enkele jaren bezig om belangstellenden te vinden voor een Ecologische volkstuin in Westland. In de gemeente ontbreekt de mogelijkheid om een eigen moestuintje te kunnen huren,  terwijl daar overal veel belangstelling voor is en er eindeloze wachtlijsten zijn. Ook in Westland vragen steeds vaker mensen of er een volkstuintje beschikbaar is, tot nu toe tevergeefs. Op 25 mei tijdens de eerste duurzaamheidsdag van het ‘Platform Duurzaam  Westland’ in Naaldwijk kunt u hierover laten informeren.

Tijdens deze duurzaamheidsdag wordt in de Oude Kerk het complete plan met tekeningen gepresenteerd en kan men zich aanmelden voor een eigen volkstuintje. Als daaruit blijkt dat er voldoende belangstelling is, kan aan de gemeente en/of grondeigenaren gevraagd worden braak liggende grond te verhuren. Daartoe wordt dan ook een volkstuinvereniging opgericht die het beheer zal verzorgen.

Een reglement voor deelname is al ontwikkeld dus er kan snel gestart worden. Heeft u belangstelling voor een volkstuin dan kunt u uw adresgegevens nu al insturen naar het Platform Duurzaam Westland t.a.v. Aad van Uffelen project Volkstuinen.

Dit kunt u per mail naar info@duurzaam-westland.nl of u kunt deze informatie schriftelijk indienen bij de projectcoördinator van Duurzaam Westland:

Spontaan Communicatie & Organisatie

Stokdijkkade 11
2671 GW Naaldwijk

Kijk voor meer informatie over Duurzaam Westland en de Duurzaamheidsdag op www.duurzaam-westland.nl.

Duurzaam Westland; doet u mee?