Wijzigingen in methode van afvalinzameling toegelicht

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-04-2021 07:31 - Gewijzigd op 15-04-2021 07:59

Westland 15.04.2021 - Het college van gemeente Westland heeft wijzigingen in de methode van afvalverzameling toegelicht in een bericht aan de gemeenteraad.


'Afval wordt steeds meer beschouwd als grondstof. Afval bevat namelijk allerlei herbruikbare materialen. Het belang van afvalscheiding is de laatste járen steeds groter geworden. Ook gemeente Westland heeft hierin een opgave. In 2019 heeft u het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld.

Collegevragen inzake gescheiden afval op de schop

Daarin is aangegeven dat de komende periode prioriteit wordt gegeven aan grondstoffen die nu nog het meeste voorkomen in het restafval en die door inwoners relatief eenvoudig gescheiden kunnen worden, zoals gft en etensresten, pbd (plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken) en papier. Een betere scheiding van deze grondstoffen levert een flinke daling op van de hoeveelheid restafval, draagt bij het realiseren van de milieudoelen en voorkomt een minder harde stijging van de afvalstoffenheffing.

Wettelijk verplicht
We zijn wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden (bron- of na-scheiding) van het restafval in te zamelen. Hierbij is bronscheiding de norm die de Rijksoverheid stelt. De hoeveelheid restafval per inwoner in Westland moet omlaag. We hebben ons tot doel gesteld om van 229 kg in 2019 naar 170 kg in 2022 te gaan.

Om dat te realiseren staan we nu op het punt om het pbd in de kernen apart in te gaan zamelen en gelijktijdig de inzamelfrequentie van het restafval naar eens per 3 weken te verlagen. Zo stimuleren we inwoners om het pbd van het restafval te scheiden. Dit wordt in 2021 ingevoerd naast de bestaande methoden van minicontainers in het hele buitengebied (sinds 3e kwartaal 2020) en de bestaande nascheiding bij de hoogbouw- en gestapelde woningen. De 65 ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers voor pbd die al in het Westland staan, kunnen natuurlijk door alle inwoners worden gebruikt.

Argumenten om deze keuze te maken
In het afvalbeleidsplan zijn maatregelen opgenomen voor het gescheiden inzamelen van pbd. Bij laagbouwwoningen in de kernen kiezen we voor het gescheiden inzamelen van pbd met recyclebare zakken en plaatsen we waar nodig extra bovengrondse verzamelcontainers bij. Uit de bewonerspeiling is geen eenduidige voorkeur voor één inzamelmethode naar voren gekomen. Drie inzamelmethoden naast elkaar aanbieden in de kernen, elk huishouden kan dan een van de drie methoden kiezen, is in de uitvoering te complex en te duur gebleken. Voor de inzamelaar en ambtolijko organisatie vraagt dit door de verschillende rijroutes en inzet van personeel en voertuigen door elkaar veel coördinatie en maakt de kans op fouten groter. Daarnaast is de administratie en het containerbeheer, bijvoorbeeld bij verhuizingen, tijdrovend. We hebben daarom voor de grootste groep (29.000 laagbouwwoningen) na een brede afweging gekozen om de inzameling van pbd huis-aan-huis met recyclebare zakken te doen en bovengrondse verzamelcontainers bij te plaatsen daar waar dit nodig is. Bekeken wordt of bestaande ondergrondse verzamelcontainers op drukke punten omgebouwd kunnen worden naar perscontainers om meer volume te kunnen verwerken.

De invoering van recyclebare zakken in combinatie met verzamelcontainers is zowel in de exploitatie als in het aanschaffen van middelen goedkoper. Voor de gescheiden inzameling van pbd was een bedrag geraamd van € 2,45 mln. Inmiddels is de uitrol van minicontainers in het buitengebied gerealiseerd. Dit kostte € 6.130.000. Voor de uitrol van de recyclebare zakken en bovengrondse verzamelcontainers is een bedrag van € 320.000 nodig. De inzamelingskosten huis-aan-huis zijn samen met het ledigen van de verzamelcontainers geraamd op ruim € 710.000 per jaar. Dit past binnen het in de begroting opgenomen budget van € 858.000.

Inzameling huisafval blijft op schema

Inzamelen met recyclebare zakken levert ten opzichte van de andere methoden de 'schoonste' deelstroom op, dat betekent zonder veel vervuiling en veel afkeur door de verwerker. Met de keuze voor met name recyclebare zakken als inzamelmethode is de gemeente ook flexibeler om voor het hele Westland eventueel over te schakelen op nascheiding van pbd. Nascheiding van pbd voor de laagbouw van Westland nu is simpelweg niet mogelijk, omdat onze verwerker HVC de nascheidingscapaciteit niet kan aanbieden. Bovendien biedt nascheiden nog niet dezelfde scheidingsresultaten. We blijven de ontwikkelingen op dit vlak volgen.

Wat gaat er voor de inwoners veranderen?
Om de implementatie soepel te laten verlopen wordt de gescheiden inzameling van pbd niet overal tegelijk ingevoerd. In overleg met de inzamelaar gebeurt dit in fases. In de kernen worden aan lantaarnpalen of lage paaltjes, als lantaarnpalen ontbreken, de ophangkronen bevestigd. De inwoners kunnen daaraan eens per 2 weken op de ophaaldag hun volle zakken hangen. Inwoners kunnen de speciale recyclebare zakken per rol op daarvoor bestemde plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij supermarkten en openbare ruimten, gratis meenemen. Inwoners kunnen ook buiten de tweewekelijkse inzameling huis-aan-huis hun zakken met pbd-afval deponeren in een van de (bijgeplaatste) verzamelcontainers. Als in september de eerste kernen overgaan en we daarna gefaseerd doorpakken, is de invoering in alle kernen tegen het einde van dit jaar gerealiseerd.

Communicatie naar de inwoners
Voor de invoering van de nieuwe inzamelmethode van pbd kiezen we ervoor om op meerdere manieren en momenten met de inwoners te communiceren. Voor de directe communicatie met de inwoners zetten we de volgende middelen in:

- Informatiebrief (circa 6 weken voor de overgang)
leder huishouden van de laagbouwwoningen in de kernen ontvangt voor aanvang van de aanpassingen in de afvalinzameling een brief met daarin alle benodigde informatie.

- Informatiefolder en recyclebare plasticzakken (circa 4 weken voor de overgang)
Na de brief zal een informatiefolder (o.a. met scheidingswijzer) inclusief een eerste rol plasticzakken verstuurd worden aan de inwoners. 

- Containerhanger (circa 2 weken voor de overgang)
Wanneer voor de laatste keer het restafval volgens het oude inzamelschema en -frequentie wordt ingezameld zal er een containerhanger aan de container worden aangebracht. Dit is een herinnering voor de inwoners dat het inzamelschema voor de restafvalbak verandert en bevat nogmaals kort alle essentiële informatie voor de inwoners over het gescheiden inzamelen van pbd.

- Nieuwsbrief (eens per 3 maanden) als folder en digitaal
Het komende jaar brengen we ieder kwartaal de nieuwsbrief Afvalnieuws uit. Daarin besteden we aandacht aan de dingen die we doen, we melden de voortgang over de doelstellingen en ingezamelde tonnages pbd én de dingen die inwoners zelf nog kunnen doen om de hoeveelheid restafval te verminderen.

Naast bovengenoemde contactmomenten gaan we ook de online-inzamelkalender, internet en sociaal media op verschillende momenten inzetten ter ondersteuning van de invoering en lanceren we ook een nieuwe afvalapp. Met de gefaseerde invoering zorgen we ervoor dat het klantcontactcentrum van de gemeente genoeg capaciteit heeft om tijdens de uitrol alle vragen van inwoners te beantwoorden.'

Reacties (28 reacties geplaatst)

geen duidelijke mening van de bewoners serieus????? Uit eigen onderzoek van de gemeente en geplaatst op hun site is gebleken wat de mening van de bevolking is. Luister hier gewoon naar,probeer nu 1 keer gewoon te doen wat er gevraagd wordt meer niet.
De link in deze reactie verwijst naar het onderzoek van de gemeente.

https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/afval/bewonersonderzoek-afval-scheiden-westland.jpg

veel moeilijker is het niet extra bak of ondergronds. Nee hoor dat doen we dus lekker niet we gaan voor de zak aan de paal en ondergronds. zak aan de paal 15% kan ik nu niet lezen. Hoe meer ik tik hoe kwader ik wordt. Zal best wel allemaal aan mij liggen maar kan iemand mij uitleggen wat ik over het hoofd zie? Kronen aan lage paaltjes makkelijk voor je kids die op straat spelen. Ik hou erover op.
Zeg dat het om geld gaat doe geen onderzoek ram die regel erdoor en gebruik ons niet. Betalen moeten we toch wel.
Ben wel benieuwd wie die meeuwen uit
de wijk komt jagen als die mooie zakken 2 tot 3 weken voor je deur liggen want je denkt toch niet dat je zo'n 1 of 2 stinkende zakken in huis bewaard of wel?

Nu weer genoeg gezeurd.
diegene die voor deze beslissing heeft gezorgd woont in een buitenwijk toch met eigen extra plastic bak kunnen wellicht bij hem onze zakken dumpen tot de ophaaldag.

Vriendelijk Groet Boris

Het is heel simpel, grijze kliko vol dan gaan we verder met de volgende !

Ik verwacht dat wij als inwoners van westland de rekening weer gepresenteerd krijgen. Kan ik ergens aandelen renewi kopen?

We importeren afval uit Ierland om de verbrandings ovens warm te houden en wij maar scheiden op de gemeente.

"In de kernen worden aan lantaarnpalen of lage paaltjes, als lantaarnpalen ontbreken, de ophangkronen bevestigd."

Ik stel voor deze op te hangen thv Verdilaan 7, Naaldwijk en Laan van de Glazenstad 1, Naaldwijk

Ik kom mijn zakken dan met plezier en al fluitend voor de deur van de gemeente ophangen, zelfs die van de buurman neem ik dan nog graag mee!
Desnoods maak ik een bolderkar en verzamel ik alle zakken uit de straat...
Alles voor een groenere, energiezuinige en efficiëntere samenleving. Ik hoop dat de meeuwen en ratten er van zullen smullen!

In andere gemeenten buiten het Westland (oa. Lansingerland) werkt het ophangen van de zakken prima. Ik scheid nu ook plastic en bewaar dit in een vuilniszak in de papiercontainer. 1 x per week even de zak wegbrengen. Mijn restafval container zit nooit vol. En dat voor een 5 persoonshuishouden. Beetje denken in oplossingen mensen!

Als de zakken maar 1x per 2 weken worden opgehaald, waar bewaar ik volle zakken? Niet binnen, dat gaat stinken en daar is geen plaats voor. Buiten geldt hetzelfde, maar is er ook nog de kans dat zakken worden opengemaakt door meeuwen of ratten.

In de kernen worden aan lantaarnpalen of lage paaltjes, als lantaarnpalen ontbreken, de ophangkronen bevestigd.

Ik heb dat nog ia even aandachtig gelezen.
Wat een leuk idee die kronen, waar die zakken aangehangen moeten worden.
Ik zie het al voor me spelende kinderen, Die vallen en aan zo'n haak blijven hangen. Oude mensen die achter zo'n haak blijven hangen jas kapot. Gemeente denk is goed na, dit word niets. Geld weggooien. Niet doen!!!!!!!!!!!!!!!

Opa

Hoe verzinnen ze het. Ik zie het al voor me.
Maandagmorgen in de prinshendrikstraat.
Alle lantaren palen met vuilniszakken behangen. Lijkt mij een mooi gezicht. En dan de zwerm kopmeeuwen er boven en de kraaien. Beste gemeente wees wijs en begin er niet aan. Dit word een drama. Drink een glas, doe een plas, en laat alles zoals het was.

Gr Opa

Als je hier reageert en je geeft te veel af op de gemeente of op de verantwoordelijke wethouder dan plaatsen ze je bericht niet een dus zijn hier al net zo corrupt als de gemeente

Het is duidelijk dat afval ons bezig houdt. Het is niet meer zo vanzelfsprekend om gewoon je vuilnis buiten te zetten en dan werd het wel opgehaald. We voelen nu steeds meer zelf de consequenties van ons eigen afval.

Voorkomen is beter dan herstellen. Minder consumeren, minder troep kopen en meer klagen bij de verpakkingenleveranciers dat ook zij flink hun verpakkingstroep moeten minderen. Maak je minder afval, heb je ook minder problemen met je vuilnis. Doen we dit allemaal, betalen we er gezamenlijk ook minder voor.

Ach ja, de bewoners van de kernen konden aangeven wat hun voorkeur had. Hier is gekozen voor een ondergrondse container. Het is nu maar afwachten of ik geen "ophangpunt" voor mijn huis krijg.. nu staan er elke week de containers al. Heb ik op zich geen problemen mee, maar zakken!! pff.. tobben is het.. en het kost weer mega veel...

Jaren geleden hoorde ik al het word allemaal in een put gegooid en verbrand

Dat wordt de grijze bak extra aanstampen, inclusief die rol vuilniszakken! Hopelijk zien ze snel in dat dit niet de beste oplossing is.

Hier doe ik niet an mee. Er was beloofd dat de afvalheffingen naar beneden zouden gaan maar alles gaat omhoog dus voor mij een reden om niet aan gescheiden afval te doen. We worden weer genaait door deze gemeente aan de verdilaan.

Kijk alleen maar naar de uitzendingen van de afvalman. (Teun van der Keuken] Dan zie je dat ons van alles wijs wordt gemaakt. Ook nu weer de toelichting van de gemeente. Niks hergebruik alles gaat de verbrandingsoven in. Omdat nieuw goedkoper is als hergebruik.
En weer veel geld uitgeven wat niets oplevert.

Waar moeten we het allemaal laten in de keuken, 3 verschillende afvalbakken, en als deze zak vol is waar gaan we deze dan laten, in de schuur, we zijn net van de muizen af. triest voor woorden.
Ondergrondse containers zijn zo vol staat straks alles ernaast. Of je krijg al die zakken pal voor je voordeur gehangen, er is al zo vaak last van ongedierte.

Wederom wordt er weer geld weggegooid door de gemeente. Zijn we eindelijk van de plastic zakken af, komen ze weer terug in het straatbeeld. Ieder weldenkend mens weet dat het weer een rotzooi wordt op straat. De zakken geven een rommelig aanzicht en die zakken worden niet alleen op de ophaaldag opgehangen. Plastic breng ik naar de verzamelcontainers en het anderen blijf ik deponeren in de restbank.

Gelukkig komen er verkiezingen in 2022. Kunnen we deze wethouder en gemeenteraad naar huis sturen. Om vervolgens eens echte bestuurders aan te stellen.

Restafval 1 keer in de 3 weken ophalen is echt k.. . Bak zal wel gaan
Gaan stinken met al die poepluiers. Zeker als het warm weer wordt.

Als de zakken vol zijn gaan mensen ze echt niet bewaren tot de ophaaldag.
Die hangen dus straks het jaar rond kapot gescheurd door vogels en ratten aan de lantaarnpaal

Rapelsteeltje, in de huis aan huis bladen , Hele Westland, de plaatselijke courantjes heefd gestaan dat de afvalbakken op zaterdag voor
de Pasen geleegd zouden worden. De courantjes lezen dan blijf je op de hoogte van het regio/plaatselijke nieuws.

Wat een debiele oplossing voor de kernen. Ik woon zelf in een kern en ben best bereid om het plastic te scheiden, maar regel dan wel ff een minicontainer. Dan heb ik er geen moeite mee dat de frequentie naar 1x per 3 weken gaat. Halfslachtig beleid dit, waar de buitengebieden een betere regeling krijgen dan de kernen.

Het blijft ellende met het huisvuil, alles gaat op de grote hoop. En ons voor de gek houden we scheiden het afval, echt niet.

Eerst jaarkalender terug meer bakken voor plastic bij winkels en de bakken gewoon om de twee weken legen van wegen de stank en een ander ophalen voor oud papier gewoon de verenigingen weer dan wordt het al goedkoper

Steeds meer gemeenten stoppen met bronscheiding omdat nascheiding goedkoper en effectiever is. Gebleken is dat het gescheiden afval toch te vervuild is om zonder nascheiding te recyclen. Extra kosten worden door de afvalverwerker in rekening gebracht bij gemeente.
Gemeente Westland gaat er mee starten.
Niet vreemd dat het steeds slechter gaat met de financiën van gemeente Westland.
Dat wordt weer belasting verhoging in 2022 wegens onvoorziene extra kosten afvalverwerking.

Waar is de jaarkalender van het huisvuil gebleven?
Nu zijn we elke keer verplicht om steeds op internet op te gaan zoeken wanneer een bepaalde bak wordt geleegd. En komen er dan b.v. zondag achter dat de bak van maandag 2e paasdag, dan gisteren (zaterdag dus in dit geval ) al is geleegd, lekker dan!
Waarom hebben we geen jaarkalender meer ?
Beter 1 x per jaar lastig voor de gemeente dan elke paar weken lastig voor de ruim 110.000 Westlanders !

Ik zie het al voor me al die zakken. Ik ben benieuwd hoelang die heel blijven en ik vrees dat er de hele tijd zakken aanhangen. Zal wel net zo gaan als bij de ondergrondse containers. En wat moet ik met zakken in huis? Lekker handig. Waarom geen container. Het zal lekker gaan stinken als de restcontainer minder vaak geleegd wordt. De gemeente is weer goed bezig en dit alles onder het mom van het milieu. Beter een andere verwerker kiezen en overschakelen op nascheiding.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.